Letní škola 2024 - Konec přihlášek

Omlouváme se, ale přihlašování je ukončeno.

Pro přihlášené účastníky najdete v příloze program i s časy.

Máme pro Vás další ročník Letní školy Občankářů. Dva dny, kdy se budete vzdělávat nejen vědomostně, metodicky, ale i díky zkušenostem kolegů- učitelů po celé ČR.

Letos máme pro vás připravená 2 témata, která obě považujeme za VELMI DŮLEŽITÁ. Jeden den se budeme věnovat NATO.

Druhý den bude ve jménu Korupce. Z obou dnů vznikou vzdělávací balíčky, což znamená, že se tématům budeme věnovat i dále a nahrávat pro učitele obdborníky, jejichž přednášky budeme didkatizovat, učitelům následně nabídneme hotové lekce do hodin.

Letos máme pro přihlášené učitele i řadu benefitů (více na Letní škole) .

Jen pozor: vzhledem k většímu zájmu o akci budou mít přednost naši členové: https://www.obcankari.cz/chci-se-stat-clenem-asociace

Občerstvení během akce ZAJIŠTĚNO.

TERMÍN: 1. a 2. 7.

Akce se koná na novém místě:

Velvyslanectví v USA  - Adresa: Tržiště 365/15, 118 00 Malá Strana

 

Letní škola je ZDARMA díky podpoře Velvyslanectí USA v ČR

 

PŘIHLÁŠKA ZDE

 

Program:

1.7. NATO

A. Obrazy nepřítele v sovětské propagandistické karikatuře - Martin Šmok a Monika Stehlíková

ANOTACE: Boris Jefimov sloužil jako oficiální politický karikaturista po celou dobu existence Sovětského svazu. Martin Šmok nás provede jeho tvorbou od příchodu Stalina k moci až po okupaci Československa v roce 1968 a ukáže různé variace dominantního propagandistického motivu Západu (později NATO) jako nepřítele. Monika Stehlíková Vám představí lekce, které z přednášky vychází.

Martin Šmok
Martin Šmok je dokumentarista, badatel a kurátor výstav věnovaných moderní židovské historii. Je autorem dokumentárních filmových sérií věnovaných neznámým kapitolám československé historie, výstavy propagandistické tvorby Borise Jefimova, Stalinova nejoblíbenějšího kreslíře, "Zmařené naděje" o poválečném návratu, migraci, imigraci a emigraci židů přes Československo v letech 1945 - 1953. Kromě toho publikuje odborné články, spolupracuje s institucemi zabývajícími se podobnými tématy, přednáší a věnuje se zkoumání primárních zdrojů spojených s moderními dějinami naší země. Je také předsedou OpenEye, z.s., spolku, který se věnuje primárnímu historickému výzkumu a tvorbě vzdělávacích programů založených na svědectvích pamětníků z archivu USC Shoah Foundation, jako jsou IWalks a e-learningová platforma IWitness.
Monika Stehlíková autorka mnoha lekcí z webu: www.obcankari.cz

 

B. Turecko a NATO v kontextu strategického narativu - Lucie Tungul

ANOTACE: Do vztahů NATO a Turecka se v současném geopolitickém kontextu promítají dějiny černomořského regionu, historické narativy a různé zahraničněpolitické zájmy. Turecko je zcela klíčovou zemí pro evropskou bezpečnost, proto je nutné porozumět rámcům, které jeho členství a evropanství (či jeho absenci) rámují.

Lucie Tungul
Lucie Tungul vystudovala mezinárodní vztahy na Miami University v Ohiu a politologii a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Deset let působila na Fatih University v Istanbulu. V současné době pracuje jako odborná asistentka na katedře politologie a společenských věd na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

 

C. Připravenost NATO na konvenční konflikt - Vojtěch Bahenský

ANOTACE: V posledních letech roste hrozba mezistátního konfliktu s účastí států NATO včetně České republiky. S tím jsou konvenční vojenská bezpečnost a připravenost na takový konflikt stále častěji skloňovány ve veřejném prostoru. Přednáška a diskuze se zaměří na za prvé na charakteristiku konvenčního mezistátního konfliktu s podobnostmi a rozdíly mezi Ruskou invazí Ukrajiny a hypotetickým konfliktem NATO-Rusko, za druhé na koncept odstrašení vztažený na odstrašení takového konfliktu a za třetí na teorii a praxi společenské a vojenské připravenosti na mezistátní ozbrojený konflikt se zdůrazněním role Spojených států a problémů evropských členů NATO.


Vojtěch Bahenský je předsedou Správní rady AMO a analytikem Výzkumného centra AMO. Jeho odborným zaměřením jsou hybridní hrozby, zahraniční vlivové operace, mezinárodní bezpečnost a strategická studia se zaměřením na konvenční konflikty.


D. Pražský studentský summit - Model NATO

Představa o fungování mezinárodních vztahů a znalost globálních témat v dnešní proměnlivé době představuje čím dál tím více potřebnou schopnost. Výuka těchto témat směrem k mladé generaci tak, aby byla pochopitelná a zajímavá, ale umí představovat nelehký úkol. Pražský studentský summit, projekt Asociace pro mezinárodní otázky, již třicátým rokem dává studentům z Česka a ze Slovenska příležitost nahlédnout do mezinárodních problematik na vlastní kůži. Formou simulace jednání mezinárodních organizací, mimo jiné i NATO, se studenti dostávají v roli diplomatů přímo do centra dění a podílejí se na řešení nejpalčivějších otázek dneška. Prostřednictvím svých doprovodných projektů je Pražský studentský summit schopen stejný zážitek, a spolu s ním i mezinárodní vztahy, dostat i přímo do výuky.

Představení:

Prokop Válek je zástupcem hlavní koordinátorky Pražského studentského summitu. Na starosti má doprovodné projekty, které mají za cíl přenést zkušenosti, know-how a náplň Pražského studentského summitu i do tříd základních a středních škol.

 

2. 7. KORUPCE

 A. Whisteblowing - Šárka Zvěřina Trunkátová (Oživení)

ANOTACE: Whisteblowing: Od potírání korupce k otevřenému pracovišti: Co je a není whistleblowing a jaké kolem něho panují hlavní mýty? Jaké benefity přináší? Jak vypadá ochrana lidí, kteří oznámí podle českého zákona (evropské směrnice)? Příklady, kam se obrátit a jinak pomoci oznamovateli?

Mgr. Šárka Zvěřina Trunkátová
předsedkyně Oživení,  vystudovala Politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Tématu whistleblowingu se odborně věnuje od roku 2018. Jako členka pracovních komisí a Rady vlády pro koordinaci boje proti korupci se účastnila schvalovacího procesu přijatého zákona. Spoluzaložila Whistleblowing centrum, které má za cíl poskytovat praktickou a komplexní pomoc oznamovatelům, a je spoluautorkou publikace pro Ministerstvo spravedlnosti "Ochrana Oznamovatelů".

 

B. Rekonstrukce státu -  Lukáš Kraus

ANOTACE: Korupce patří k neblahým jevům, které najdeme snad v každé zemi. I když ji zřejmě nikdy zcela nevymýtíme, stojí za to usilovat o omezení prostoru pro jednání, při němž dochází k nezákonnému použití veřejné moci ve prospěch soukromého zájmu. Proto již od roku 2013 v rámci projektu Rekonstrukce státu prosazujeme opatření na podporu otevřeného a odpovědného vládnutí. Jaké protikorupční zákony se nám podařilo prosadit a k čemu jsou dobré? Jaká opatření nám ještě chybějí? A proč může mít lobbování i pozitivní konotaci? Na tyto otázky se pokusím odpovědět ve své prezentaci.

Lukáš Kraus, vedoucí analytického týmu Rekonstrukce státu a spolku Lobbio
Vystudovaný právník (magisterské a doktorské studium na PF UK) a politolog (FSV UK). Po praxi v advokátní kanceláři se začal orientovat na aktivní prosazování protikorupčních opatření, čemuž se nepřetržitě venuje posledních 8 let. Za sebou má např. prosazení zrušení nesystémových výjimek v zákonu o registru smluv, úpravy financování politických stran a kampaní či posílení práva na informace.

​​

C. Index vnímání korupce - Petr Leyer (Transparency International)

ANOTACE: Korupce je, stejně jako každá nelegální činnost, objektivně neměřitelná. Přesto je mezinárodní srovnání korupčních aspektů užitečným nástrojem, jak odhalit nejen systémové problémy, ale i jak objevit nové trendy. Přednáška představí 2 nejvýznamnější globální výzkumy na poli korupce, Index vnímání korupce a Globální korupční barometr. Bude se věnovat metodě výzkumu, výsledkům a jejich implikacím pro Českou republiku.

Petr Leyer - Právník, bývalý ředitel a současný člen správní rady Transparency International. V TI působí od roku 2010 a zabývá se především problematikou veřejného zadávání a střetu zájmů.

 

D. Změna začíná porozuměním místu, kde žiji. Case study: Trdelník diaries Českého Krumlova: gentrifikace, graffiti a veřejný prostor - Patricie Kyslíková a Salim Murad

ANOTACE: Město a veřejný prostor sehrávají v dějinách lidstva důležitou roli. Zároveň nejsou stagnujícím prvkem, ale důležitým prostředkem kultury. Podobně jako kultura se neustále vyvíjí. Zejména premisa agory jako místa shromáždění z dob antiky, prošla signifikantní změnou. Jak jsme se však od Uru dostali ke Starbucksu? Je veřejný prostor přístupný všem? Kdo jej řídí? ADHD urbanista neboli: Advocacy, Democracy, Humility a Diversity urbanista, je zvídavým člověkem jakéhokoli věku, kterému není lhostejno místo, v němž žije. Pomocí metod a technik komunitně a umělecky založeného výzkumu, opírajícího se o urbanismus a vizuální sociologii, nahlíží pod oponu města a zjišťuje, kdo od něj klíč. Svými zjištěními pak dává hlas těm, kteří jej nemají, nebo jej ztratili.

Patricie Kyslíková je studentkou sociální práce na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zaměřující se na témata týkající se genderu, migrace, menšin, distribuce sociální spravedlnosti a veřejného prostoru. V rámci svých studií a výzkumné činnosti se pokouší o navržení nových technik sociální práce. Uskutečnila výzkum na téma homoparentality a sociální práce, jenž přinesl hlubší porozumění o postavení homoparentálních rodičů a zároveň potřebu změny sociální práce v České republice. Současně se se věnuje problematice měst a veřejného prostoru. Společně se Salimem Muradem vytvářejí metodiku, jenž poskytne jak studentům, tak sociálním pracovníkům návod k analýze mocenských vztahu v místech, kde žijí. Ve své práci ráda propojuje svůj entusiasmus pro umění a společenské vědy.
Salim Murad se věnuje výzkumu a výuce politologie na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ve své výuce se zaměřuje na témata občanství, výuky výchovy k občanství a participaci. Zároveň se zaměřuje na výuku a výzkum inovativních přístupů k výuce občanství na pomezí sociální práce a politologie. Byl též součásti zakladatelského tymu Gymnázia Paměti národa, s jehož studentkami a studenty se dostal do finále Global Teacher Prize Česká republika.

Budou představeny i lekce, které k tématu Korupce vznikly během školního roku 2023/2024

PřílohaVelikost
PDF icon letni_skola_2024-2-1.pdf891.11 KB

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky