Letní škola v Liberci a propojení s Občankáři

Letní škola, kterou pořádala PedF v Liberci, nesla název "Profesní dovednosti pro poskytování kolegiální podpory". Jednalo se o dvoudenní kurz, který byl určen především pro učitele/učitelky MŠ, ZŠ, SŠ spojených s vedením studentů a studentek na praxích. Kurz byl určen pro provázející učitele a učitelky, kteří se díky zajímavému programu mohli zlepšovat v jejich mentorských dovednostech. I sem se Občankáři vydali a jejich blok, který proběhl ve čtvrtek 24.8. 2023, se zaměřoval na přípravu a realizaci náslechové praxe. Cílem bylo podpořit učitele/učitelky ve struktuře reflexí náslechových hodin, kterým mnohdy není věnovaný dostatečný prostor. Petra Slámová přivezla svou vlastní hodinu VkO (tedy videohospitaci) a společně s účastníky/účastnicemi kurzu rozebírali určité sekvence hodiny, vyzkoušeli si hodnocení hodiny právě z pozice studentů/studentek, zamýšleli se nad otázkami, které samotné praxe vyvolávají. 

Občankáři děkují za příležitost TUL a drží palce učitelům a učitelkám, které v novém školním roce čekají praxe budoucích vycházejících hvězd!

Obrázky: 

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky