Výchova k respektu a toleranci - dílna pro pedagogy

Jáchymka zve pedagogy, asistenty pedagoga a další pedagogické pracovníky základních a středních škol na první víkendovou dílnu projektu Výchova k respektu a toleranci.

Účastníkům dílna nabízí vybrané příklady z českých moderních dějin, na kterých lze efektivně demonstrovat, jak fungovala či nefungovala tolerance a respekt ve vztazích většinové společnosti a jednotlivých národnostních, etnických či náboženských menšin.


KDE? Praha – Sedlec, Jůnův statek – sociální zařízení FOCUS Praha
Praha 1 - Jáchymka (budova bývalé židovské školy v Praze)
KDY? 5. – 7. června 2015

Dílna je koncipována interaktivně – jednotlivé položky v programu označují metodické bloky, které si účastníci vyzkoušejí sami na sobě. Využívat budeme především skupinovou práci a společné diskuse. Věříme, že účastníci  se tak seznámí s metodickým přístupem, který mohou následně využít ve svých vlastních kontextech a s dalšími materiály. Důležitou součástí semináře je vytvoření příjemné a tvůrčí atmosféry, které je zároveň podmínkou otevřené a konstruktivní diskuse.

Metodické přístupy: Facing History and Ourselves, kritické myšlení, skupinová práce, řízená diskuse, myšlenková mapa, brainstorming, práce s textem, diskuse ve skupinách

Seminář je akreditován v rámci systému DVPP MŠMT (Č.j.: MSMT- 7691/2015-1-272)

Ubytování a stravování po celou dobu programu zajišťujeme v prostorách sociálního podniku Jůnův statek v Sedlci u Prahy (odkaz na mapu: spojení autobusem číslo 373 ze stanice metra Kobylisy, 12 minut), nedělní program se bude konat v prostorách bývalé židovské školy Jáchymky v Praze (Jáchymova 63/3), kde je nově instalována výstava připomínající historii školy a budovy.

Náklady spojené s účastí na semináři (ubytování, stravování, lektorné a materiály) ve výši 4.610,- Kč pro jednoho účastníka hradíme v roce 2015 v plné výši díky podpoře projektu grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů v rámci programu na podporu nestátních neziskových organizací a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:


PÁTEK
16.30 – 17.30 Kdo jsem „já“? – otázky osobní identity
17.30 – 18.30 Koncept lidských práv – Která z nich platí bez ohledu na okolnosti?
18.30 – 19.30 Večeře
19.30 – 21.00 „My a oni“ – pracovní definice diskriminace.


SOBOTA
8.30 – 9.00 Ohlédnutí za předchozím dnem
9.00 – 10.30 Rozprava nad zákonem č. 117/27 Sb. z roku 1927 „O potulných cikánech“
10.30 – 11.00 Přestávka
11.00 – 13.00 Jáchymka a Užhorod – Jak si Židé a Romové založili školu
13.00 – 14.30 Oběd
14.30 – 16.30 „Obtížní cizinci“ – uprchlíci z pohraničí Českých zemí do vnitrozemí na podzim r. 1938
16.30 – 17.00 Přestávka
17.00 – 18.30 Rozhodnutí angažovat se – případ Žigovi
18.30 – 19.30 Večeře
19.30 – 21.00 „Jak jsme si museli rozbořit domy.“ – literární vzpomínky na válku

NEDĚLE JÁCHYMKA
8.30 – 9.00 Ohlédnutí za předchozím dnem
9.00 – 10.00 Metodická příprava besedy s pamětníkem
10.15 – 11.45 Beseda s pamětníkem
12.00 – 13.00 Závěrečné hodnocení a postřehy

Vaše dotazy rádi zodpovíme a podrobnější informace poskytneme na emailu:
institute@terezinstudies.cz nebo telefonu +420 222 31 70 13.


TĚŠÍME SE NA VÁS!


Tereza Štěpková
Markéta Krommelová
LEKTOŘI:
Marie Zahradníková
Peter Sokol
Roman Anýž

PřílohaVelikost
PDF icon Pozvánka ke stažení122.51 KB
   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!