Výchova k respektu a toleranci - dílna pro pedagogy

Jáchymka zve pedagogy, asistenty pedagoga a další pedagogické pracovníky základních a středních škol na první víkendovou dílnu projektu Výchova k respektu a toleranci.

Účastníkům dílna nabízí vybrané příklady z českých moderních dějin, na kterých lze efektivně demonstrovat, jak fungovala či nefungovala tolerance a respekt ve vztazích většinové společnosti a jednotlivých národnostních, etnických či náboženských menšin.


KDE? Praha – Sedlec, Jůnův statek – sociální zařízení FOCUS Praha
Praha 1 - Jáchymka (budova bývalé židovské školy v Praze)
KDY? 5. – 7. června 2015

Dílna je koncipována interaktivně – jednotlivé položky v programu označují metodické bloky, které si účastníci vyzkoušejí sami na sobě. Využívat budeme především skupinovou práci a společné diskuse. Věříme, že účastníci  se tak seznámí s metodickým přístupem, který mohou následně využít ve svých vlastních kontextech a s dalšími materiály. Důležitou součástí semináře je vytvoření příjemné a tvůrčí atmosféry, které je zároveň podmínkou otevřené a konstruktivní diskuse.

Metodické přístupy: Facing History and Ourselves, kritické myšlení, skupinová práce, řízená diskuse, myšlenková mapa, brainstorming, práce s textem, diskuse ve skupinách

Seminář je akreditován v rámci systému DVPP MŠMT (Č.j.: MSMT- 7691/2015-1-272)

Ubytování a stravování po celou dobu programu zajišťujeme v prostorách sociálního podniku Jůnův statek v Sedlci u Prahy (odkaz na mapu: spojení autobusem číslo 373 ze stanice metra Kobylisy, 12 minut), nedělní program se bude konat v prostorách bývalé židovské školy Jáchymky v Praze (Jáchymova 63/3), kde je nově instalována výstava připomínající historii školy a budovy.

Náklady spojené s účastí na semináři (ubytování, stravování, lektorné a materiály) ve výši 4.610,- Kč pro jednoho účastníka hradíme v roce 2015 v plné výši díky podpoře projektu grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů v rámci programu na podporu nestátních neziskových organizací a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:


PÁTEK
16.30 – 17.30 Kdo jsem „já“? – otázky osobní identity
17.30 – 18.30 Koncept lidských práv – Která z nich platí bez ohledu na okolnosti?
18.30 – 19.30 Večeře
19.30 – 21.00 „My a oni“ – pracovní definice diskriminace.


SOBOTA
8.30 – 9.00 Ohlédnutí za předchozím dnem
9.00 – 10.30 Rozprava nad zákonem č. 117/27 Sb. z roku 1927 „O potulných cikánech“
10.30 – 11.00 Přestávka
11.00 – 13.00 Jáchymka a Užhorod – Jak si Židé a Romové založili školu
13.00 – 14.30 Oběd
14.30 – 16.30 „Obtížní cizinci“ – uprchlíci z pohraničí Českých zemí do vnitrozemí na podzim r. 1938
16.30 – 17.00 Přestávka
17.00 – 18.30 Rozhodnutí angažovat se – případ Žigovi
18.30 – 19.30 Večeře
19.30 – 21.00 „Jak jsme si museli rozbořit domy.“ – literární vzpomínky na válku

NEDĚLE JÁCHYMKA
8.30 – 9.00 Ohlédnutí za předchozím dnem
9.00 – 10.00 Metodická příprava besedy s pamětníkem
10.15 – 11.45 Beseda s pamětníkem
12.00 – 13.00 Závěrečné hodnocení a postřehy

Vaše dotazy rádi zodpovíme a podrobnější informace poskytneme na emailu:
institute@terezinstudies.cz nebo telefonu +420 222 31 70 13.


TĚŠÍME SE NA VÁS!


Tereza Štěpková
Markéta Krommelová
LEKTOŘI:
Marie Zahradníková
Peter Sokol
Roman Anýž

PřílohaVelikost
PDF icon Pozvánka ke stažení122.51 KB

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky