Mediální kurz ČTK pro učitele ZŠ a SŠ

Pro posílení mediálního vzdělávání a na pomoc kantorům, kterým není lhostejná mediální gramotnost současných žáků a studentů, připravila Akademie ČTK mediální kurz pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ. Kurz s názvem "Jak vzniká zpráva" je určen především učitelům češtiny, občanské nauky, základů společenských věd, ale i dalším kantorům, kteří se věnují mediální výchově.

Na jednodenním semináři se dozvíte vše o fungování veřejnoprávní tiskové agentury. Poznáte, jak se v ČTK zprávy tvoří, jak se informace získávají, vyhodnocují, ověřují a zpracovávají. Drtivá většina informací, o kterých čtete v novinách, slyšíte v rádiu nebo vidíte zpracované v televizním zpravodajství, pochází totiž z Četky. ČTK vydá denně na 500 domácích a zahraničních zpráv z ekonomiky, politiky, kultury a sportu.

Mediální kurz, který má záštitu MŠMT, organizuje Akademie ČTK a koná se v sídle ČTK - Opletalova 5, Praha 1. Kurz se koná jednou za měsíc vždy od 8:30 do 15:00, nejbližší volný termín je 15. duben 2020. Kurz stojí 1800 Kč bez DPH (v ceně je zahrnut i oběd).

Součástí programu je účast kantorů na ranní poradě editorů a prohlídka newsroomu, centra veškerého zpravodajského dění. Průvodci jsou šéfredaktorka zpravodajství, ředitel Akademie ČTK a mluvčí ČTK, všichni zkušení lektoři a bývalí agenturní zpravodajové doma i v zahraničí.

Více informací a přihlášky na www.ctk.cz/akademie-ctk/kurzy/
Info také na FB stránce Akademie ČTK www.facebook.com/AkademieCTK/

Pro školní kolektivy organizujeme také exkurze do ČTK s prohlídkou newsroomu, výkladem o historii národní tiskové agentury a o současném zpravodajství. Exkurze jsou zdarma.

S pozdravem
Mgr. Martina Vašíčková
Akademie ČTK
Opletalova 5, 111 44 Praha 1
TEL: +420 222 098 458
GSM: +420 602 632 170
e-mail: vasickova@ctk.cz
www.ctk.cz

YouTube video: 
Jak vzniká zpráva
Jak vzniká zpráva
PřílohaVelikost
PDF icon Jak vzniká zpráva366.82 KB
   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!