Novinky asociace

Učitelé se mohou již nyní hlásit na prosincovou konferenci Občankářů a Pantu v Ostravě!

Vážení učitelé, srdečně Vás zveme na VIII. ročník konference "I mlčení je lež" o výuce novodobých dějin, který se letos uskuteční v Ostravě. Konference bude věnována prezentaci nových vzdělávacích on-line materiálů významných českých organizací, které se věnují  výuce dějin 20. století a základů společenských věd.

Zástupci občankářů vystoupí na seminářích Pantu

Na letošní podzim připravil PANT a portál Moderní dějiny.cz ve spolupráci s asociací Občankáři.cz nové typy seminářů s účastí renomovaných historiků a autorů historických knih s náplní. Podívejte se na konkrétní pogram a časový harmonogram jednotlivých seminářů.

Podzimní škola občankářů

Milé kolegyně, milí kolegové,

jak už jsme informovali v našem Newsletteru, byli jsme nuceni přeložit termín podzimní školy Občankářů věnované tématu ukrajinské krize.

Omlouváme se za komplikace a věříme, že Vás změna termínu neodradí od účasti na besedách k zajímavému tématu.

Budeme se na Vás těšit v pátek 23. října od 9,00 hodin ve Velkém sále Pedagogické fakulty v Praze (M. D Rettigové 4, Praha 1 - tram 3, 9, 14,  24, zast. Lazarská).

Školitelé asociace vystoupí na nových seminářích Pantu

Pro školní rok 2015–16 pro Vás PANT, portál Moderní dějiny.cz připravili čtyři typy nových seminářů, s účastí renomovaných historiků a autorů historických knih a s náplní, která vzbudila v minulosti u účastníků z řad učitelů největší ohlas. Díky navázaní spolupráce s Asociací občankářů vystoupí na seminářích i školitelé vybraní asociací, kteří budou prezentovat vzdělávací aktivity vztahující se k danému tématu z hlediska občanského vzdělávání.

Příjemné prázdniny!

Milé kolegyně, milí kolegové,

odpočinek, jak dobře víme společně s Plútarchem, je kořením každé práce.

Přejeme proto příjemné prázdniny!

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!