Objednejte si plakát Listina základních práv Evropské unie

Listina základních práv Evropské unie uznává řadu osobních, občanských, politických, ekonomických a sociálních práv občanů a rezidentů EU a promítá je do práva EU. Tuto listinu vypracoval konvent tvořený zástupci zemí EU, Evropské komise a také poslanci Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů. Listina byla formálně vyhlášena v Nice v prosinci 2000. V prosinci 2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, získala listina stejný závazný právní účinek, jako mají Smlouvy. Listina v jednom dokumentu uvádí práva, která byla dříve obsažena v různých legislativních nástrojích, jako jsou vnitrostátní zákony a zákony EU a také mezinárodní úmluvy Rady Evropy, Organizace spojených národů (OSN) a Mezinárodní organizace práce (ILO). Díky tomu, že lépe objasňuje základní práva a upozorňuje na ně, vytváří v EU právní jistotu.

Zastoupení Evropské komise v ČR nabízí Listinu základních práv jako výukový materiál a pomůcku do hodin občanské výchovy. Plakát si můžete zdarma objednat v tištěné podobě v knihovně Evropského domu na emailu: knihovna@evropskydum.cz. Více informací naleznete na www.euhrou.cz

Obrázky: 
   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!