Objednejte si plakát Listina základních práv Evropské unie

Listina základních práv Evropské unie uznává řadu osobních, občanských, politických, ekonomických a sociálních práv občanů a rezidentů EU a promítá je do práva EU. Tuto listinu vypracoval konvent tvořený zástupci zemí EU, Evropské komise a také poslanci Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů. Listina byla formálně vyhlášena v Nice v prosinci 2000. V prosinci 2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, získala listina stejný závazný právní účinek, jako mají Smlouvy. Listina v jednom dokumentu uvádí práva, která byla dříve obsažena v různých legislativních nástrojích, jako jsou vnitrostátní zákony a zákony EU a také mezinárodní úmluvy Rady Evropy, Organizace spojených národů (OSN) a Mezinárodní organizace práce (ILO). Díky tomu, že lépe objasňuje základní práva a upozorňuje na ně, vytváří v EU právní jistotu.

Zastoupení Evropské komise v ČR nabízí Listinu základních práv jako výukový materiál a pomůcku do hodin občanské výchovy. Plakát si můžete zdarma objednat v tištěné podobě v knihovně Evropského domu na emailu: knihovna@evropskydum.cz. Více informací naleznete na www.euhrou.cz

Obrázky: 

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky