Grantová Židlovýzva pro rok 2021

Gymnázium Evolution Jižní Město vyhlašuje další kolo grantového řízení pro rok 2021. Žádosti o granty je třeba podat do 31. března a výsledky vyhlásíme do 30. dubna tohoto roku. Samotná podpořená aktivita musí proběhnout do konce března 2022. Předpokládaná celková výše finančních prostředků určená pro toto kolo je 50 000 Kč.

• Projekt je vytvořen a realizován převážně lidmi mladšími 30 let.
• Projekt musí být zaměřen na podporu duševního zdraví, případně destigmatizaci duševních poruch.
• Grantový dotazník odešlete do 31. března 2021 (včetně), v pdf verzi i v textovém editoru (Word, Open Office) na adresu zidle@gevo.cz. Potvrdíme vám přijetí žádosti.
• Vyhlášení výsledků bude do 30. dubna 2021.
• Realizace projektu do 31.března 2022.
• Po dobu realizace vašeho projektu od vás dostaneme alespoň dvě zprávy v rozsahu poloviny normostrany o průběhu projektu. Zprávy budou uveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích projektu #davamzidlidokruhu / #iaddmychairtothecircle. Průběžnou zprávu proto potřebujeme i anglicky. Ke každému vybranému projektu bude přidělen konzultant z řad studentů a učitelů Gymnázia Evolution. S ním budete řešit nejasnosti a případné problémy.
• Po skončení vašeho projektu požadujeme závěrečnou reflexi v rozsahu minimálně jedné normostrany, která bude obsahovat:
1) co vám projekt přinesl
2) kolik lidí se do projektu zapojilo
3) zda došlo k naplnění vašeho cíle
4) co vás překvapilo, zaskočilo, zaujalo
I toto bude zveřejněno na českých a anglických stránkách kampaně.
• Zavazujete se podpořit virální kampaň #davamzidlidokruhu / #iaddmychairtothecircle.
• Peníze budou poskytnuty právnické osobě (škola, zdravotnické zařízení apod.) formou daru na podporu vašeho projektu. V případě projektů bez účasti právnické osoby pište na zidle@gevo.cz, abychom zkusili najít řešení, ale půjde to hůř.
• Na jeden projekt je možné standartně žádat podporu do 10 000 Kč. Pokud jste však přesvědčeni, že máte skvělý ba až vynikající nápad, můžete žádat až o 20 000 Kč. U projektu, kde budete požadovat částku vyšší než 10 000 Kč, je nutná osobní prezentace projektu (případně pomocí video rozhovoru) a to před finálním podání žádosti tj do 31. března 2021.
• Finanční prostředky budou vyplaceny ve dvou splátkách.  První část ve výši 50 % bude vyplacena dle potřeby vybraného projektu po podepsání darovací smlouvy. Druhá část bude vyplacena po splnění všech podmínek grantu. 
• Odborným garantem, se kterým budou všechny došlé žádosti konzultovány, je Národní ústav duševního zdraví.
• Předpokládaný objem finančních prostředků na rok 2021 v grantovém řízení je 50 000 Kč.
• Příklady dobré praxe najdete na stránkách kampaně http://davamzidlidokruhu.cz/projekty/

PřílohaVelikost
Soubor zidle-pomaha-2021.docx43.41 KB

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky