Grantová Židlovýzva pro rok 2021

Gymnázium Evolution Jižní Město vyhlašuje další kolo grantového řízení pro rok 2021. Žádosti o granty je třeba podat do 31. března a výsledky vyhlásíme do 30. dubna tohoto roku. Samotná podpořená aktivita musí proběhnout do konce března 2022. Předpokládaná celková výše finančních prostředků určená pro toto kolo je 50 000 Kč.

• Projekt je vytvořen a realizován převážně lidmi mladšími 30 let.
• Projekt musí být zaměřen na podporu duševního zdraví, případně destigmatizaci duševních poruch.
• Grantový dotazník odešlete do 31. března 2021 (včetně), v pdf verzi i v textovém editoru (Word, Open Office) na adresu zidle@gevo.cz. Potvrdíme vám přijetí žádosti.
• Vyhlášení výsledků bude do 30. dubna 2021.
• Realizace projektu do 31.března 2022.
• Po dobu realizace vašeho projektu od vás dostaneme alespoň dvě zprávy v rozsahu poloviny normostrany o průběhu projektu. Zprávy budou uveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích projektu #davamzidlidokruhu / #iaddmychairtothecircle. Průběžnou zprávu proto potřebujeme i anglicky. Ke každému vybranému projektu bude přidělen konzultant z řad studentů a učitelů Gymnázia Evolution. S ním budete řešit nejasnosti a případné problémy.
• Po skončení vašeho projektu požadujeme závěrečnou reflexi v rozsahu minimálně jedné normostrany, která bude obsahovat:
1) co vám projekt přinesl
2) kolik lidí se do projektu zapojilo
3) zda došlo k naplnění vašeho cíle
4) co vás překvapilo, zaskočilo, zaujalo
I toto bude zveřejněno na českých a anglických stránkách kampaně.
• Zavazujete se podpořit virální kampaň #davamzidlidokruhu / #iaddmychairtothecircle.
• Peníze budou poskytnuty právnické osobě (škola, zdravotnické zařízení apod.) formou daru na podporu vašeho projektu. V případě projektů bez účasti právnické osoby pište na zidle@gevo.cz, abychom zkusili najít řešení, ale půjde to hůř.
• Na jeden projekt je možné standartně žádat podporu do 10 000 Kč. Pokud jste však přesvědčeni, že máte skvělý ba až vynikající nápad, můžete žádat až o 20 000 Kč. U projektu, kde budete požadovat částku vyšší než 10 000 Kč, je nutná osobní prezentace projektu (případně pomocí video rozhovoru) a to před finálním podání žádosti tj do 31. března 2021.
• Finanční prostředky budou vyplaceny ve dvou splátkách.  První část ve výši 50 % bude vyplacena dle potřeby vybraného projektu po podepsání darovací smlouvy. Druhá část bude vyplacena po splnění všech podmínek grantu. 
• Odborným garantem, se kterým budou všechny došlé žádosti konzultovány, je Národní ústav duševního zdraví.
• Předpokládaný objem finančních prostředků na rok 2021 v grantovém řízení je 50 000 Kč.
• Příklady dobré praxe najdete na stránkách kampaně http://davamzidlidokruhu.cz/projekty/

PřílohaVelikost
Soubor zidle-pomaha-2021.docx43.41 KB
   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!