Olympiáda lidských práv

Olympiáda lidských práv

Právě nyní startuje další ročník celostátní soutěže středoškolských studentů s názvem Olympiáda lidských práv. Cílem soutěže je atraktivní formou zvýšit informovanost studentů o problematice lidských práv, podporovat zájem poznávat, uvědomovat si a respektovat rozmanitost lidské společnosti. Soutěž je organizována neziskovým spolkem Leges humanae a má za sebou již čtyři úspěšné ročníky, přičemž loni se jí zúčastnilo téměř 2500 studentů z celé České republiky. Zapojte v letošním školním roce také Vaši školu!

Olympiáda lidských práv je dvoukolová soutěž pro středoškolské studenty, jejímž cílem je podnítit zájem studentů o lidsko-právní problematiku,atraktivní formou zvýšit jejich informovanost v dané oblasti. Soutěž si klade za cíl vysvětlit studentům důležitost prosazování ochrany lidských práv pro všechny členy společnosti. OLP rozvíjí znalosti a dovednosti studentů, podněcuje k zamyšlení a aktivnímu přístupu k životu, motivuje k systematické práci vedoucí k rozvoji osobnosti, využívá moderní inovativní prvky vzdělávání – rozvíjí kreativitu, komunikačně – prezentační schopnosti, argumentační techniky a cílí na formování vlastních názorů mladých lidí.

Samotná Olympiáda lidských práv je dobrovolná dvoukolová soutěž studentů středních škol a vyššího stupně gymnázia ve věku 15 – 19 let.

První kolo letošního ročníku soutěže se uskuteční v termínu od 17. 10. 2016 do 14. 11. 2016. Kdykoli v tomto období mohou studenti společně (celá třída) nebo individuálně vyplnit dotazník (test + esej) na internetových stránkách soutěže www.test.olpcr.cz. Do finálového kola soutěže postoupí nejlepších padesát studentů z první části soutěže, kteří budou vybráni pořadateli na základě vypracovaných dotazníků prvního kola. Při vyhodnocování dotazníků se přikládá větší váha kvalitě esejí. Automatické vyhodnocení sady otázek plní spíše funkci eliminace zjevně nekvalitně vyplněných dotazníků.

Více informací o soutěži naleznete v přiložené pozvánce a zvacím dopise, případně na webových stránkách www.www.olpcr.cz.
 

PřílohaVelikost
PDF icon Plakát soutěže4.31 MB
Soubor Zvací dopis17.49 KB
   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!