Postoje žáků k dění v současném světě

Vzdělávací program Varianty Vás zve na seminář zaměřený na postoje žáků. Jak zvládnout postojový střet s žákem? Jak (ne)reagovat na postoj žáka? Jak zajistit bezpečný prostor pro vzájemné sdílení postojů?

Kdy: 21. ledna 2016, 9 – 17 hodin

Kde: Praha, Langhans (Vodičkova 37), přízemí

V průběhu semináře prozkoumáte interakci učitele s žákem a zmapujete možnosti obou aktérů sdělovat své postoje k současnému dění. Zaměříte se na situace, kdy jsou jejich postoje ve vzájemném nesouladu. Získáte náhled na situaci střetu postojů učitele a žáka a na základě porozumění i dovednosti, jak podobné situace zvládnout a zajistit bezpečné a otevřené prostředí pro sdílení.

Seminář je otevřen učitelům ZŠ a SŠ, budoucím učitelům a pracovníkům neziskových organizací, kapacita je 20 účastníků. Účastníci si hradí pouze náklady na dopravu. Stravování v průběhu celého semináře zajišťuje pořadatel.

Účastníci po absolvování celého semináře získají osvědčení o jeho absolvování.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky