Postoje žáků k dění v současném světě

Vzdělávací program Varianty Vás zve na seminář zaměřený na postoje žáků. Jak zvládnout postojový střet s žákem? Jak (ne)reagovat na postoj žáka? Jak zajistit bezpečný prostor pro vzájemné sdílení postojů?

Kdy: 21. ledna 2016, 9 – 17 hodin

Kde: Praha, Langhans (Vodičkova 37), přízemí

V průběhu semináře prozkoumáte interakci učitele s žákem a zmapujete možnosti obou aktérů sdělovat své postoje k současnému dění. Zaměříte se na situace, kdy jsou jejich postoje ve vzájemném nesouladu. Získáte náhled na situaci střetu postojů učitele a žáka a na základě porozumění i dovednosti, jak podobné situace zvládnout a zajistit bezpečné a otevřené prostředí pro sdílení.

Seminář je otevřen učitelům ZŠ a SŠ, budoucím učitelům a pracovníkům neziskových organizací, kapacita je 20 účastníků. Účastníci si hradí pouze náklady na dopravu. Stravování v průběhu celého semináře zajišťuje pořadatel.

Účastníci po absolvování celého semináře získají osvědčení o jeho absolvování.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!