Senimáře projektu "Na cestě..."

Nezisková vzdělávací organizace ARPOK o.p.s. zve pedagogy na sérii seminářů realizovaných v rámci projektu "Na cestě.."   Cílem tohoto projektu je nabídnout pedagogům a školám podporu pro výuku komplexních a citlivých aktuálních témat, jako je migrace a integrace; identita, stereotypy a předsudky; vliv médií a práce s informacemi.

Od školního roku 2016/2017 budou mít učitelé 2. stupně ZŠ, SŠ a víceletých gymnázií možnost vybrat si z nabídky seminářů a na základě svých konkrétních potřeb využít následnou podporu v začleňování výše uvedených témat do výuky (konzultace, metodické materiály, aktivity pro žáky apod.).

V rámci projektu "Na cestě..." budou realizovány následující kuzy:

 

Vzdělávací kurz „Na cestě aneb Téma migrace a integrace ve výuce"

Jak promyšleně učit o tématech migrace, integrace a identity? Jak napomáhat rozvíjení kritického myšlení a mediální gramotnosti žáků? Existuje celá řada metodických materiálů. Jak se v nich orientovat, kdy který použít? Kde a jak najít relevantní a důvěryhodná data a fakta? Proč vlastně vyučovat náročná, nejednoznačná a citlivá témata a na co se zaměřit?

Těmito tématy se bude zabývat třídenní intenzivní kurz.

Čtvrtek 15. 9. od 14:30 do 18:00, pátek 16. 9. od 8:30 do 17:00, sobota 17. 9. od 8:30 do 17:00 , Olomouc

Přihlašovací formulář: http://goo.gl/forms/rmcLLSxf6VX4TZMl2

Pro mimo olomoucké účastníky zajištěno ubytování.

 

Vzdělávací kurz „Bezpečná (konstruktivní a respektující) komunikace"

Jak ve škole otevírat citlivá témata, jako například téma migrace, tak, aby diskuze někam vedla? Jak s okolím komunikovat proč a jakým způsobem tato témata učíme? Jak řešit komunikačně náročné situace, které mohou nastat jak ve třídě, tak i mimo školu?

Tento vzdělávací kurz je dvoufázový – jednodenní úvodní seminář se bude věnovat příkladům komunikačně náročných situací, komunikačním reakcím na ně a jejich nácviku. Navazující dvoudenní fáze bude sloužit k reflexi (jak fungovaly komunikační strategie v praxi) a k prohloubení dovedností.

První fáze: čtvrtek 6. 10. od 8:30 do 17:00, Olomouc

Druhá fáze: pátek 25. 11. a sobota 26. 11., 8:30 až 17:00, Olomouc

Přihlašovací formulář: http://goo.gl/forms/9JFDaxKFNi4AHV1I3

Pro mimo olomoucké účastníky zajištěno ubytování.

 

Seminář „Živá knihovna jako metoda výuky"

Představení metody, která umožní člověku s určitou životní zkušeností stát se „živou knihou“ a sdílet svůj příběh. Metoda tak umožňuje vejít do dialogu s lidmi, kteří se některou částí své identity odlišují (například národností, jazykem, vírou, tělesným postižením…). Pomocí této metody je možné pracovat s tématem identity, stereotypů a předsudků a zkoumat, co, kdo a jak ovlivňuje utváření našich postojů a názorů.

Středa 19. 10. od 14:00 až 17:30, Olomouc

Přihlašovací formulář: http://goo.gl/forms/uICU3MXPRLaaVorp1

 

Seminář „Začleňování dětí cizinců do většinového kolektivu“

Co a kdo může učiteli a škole pomoci v práci s žákem, jehož rodiče jsou cizinci; s žákem, který se třeba teprve učí česky; s žákem, který přichází z jiného sociokulturního prostředí? A jak podpořit jeho začlenění do třídního kolektivu? Odborníci z organizací, které se věnují integraci cizinců, nabídnou prostor pro sdílení dobrých zkušeností z praxe.

Úterý 1.11. od 9:00 do 15:30, Olomouc

Přihlašovací formulář: http://goo.gl/forms/1WGMrJ8v36fP2AKf2

 

Všechny semináře jsou hrazeny z prostředků MZV ČR. Účastníci si hradí z vlastních zdrojů pouze náklady na dopravu.

Kontaktní osoba: Zuzana Švajgrová

T: 581 111 907 E: zuzana.svajgrova@arpok.cz W: www.arpok.cz

PřílohaVelikost
PDF icon Projekt "Na cestě..."590.51 KB
PDF icon Téma migrace a integrace ve výuce208.31 KB
   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!