Senimáře projektu "Na cestě..."

Nezisková vzdělávací organizace ARPOK o.p.s. zve pedagogy na sérii seminářů realizovaných v rámci projektu "Na cestě.."   Cílem tohoto projektu je nabídnout pedagogům a školám podporu pro výuku komplexních a citlivých aktuálních témat, jako je migrace a integrace; identita, stereotypy a předsudky; vliv médií a práce s informacemi.

Od školního roku 2016/2017 budou mít učitelé 2. stupně ZŠ, SŠ a víceletých gymnázií možnost vybrat si z nabídky seminářů a na základě svých konkrétních potřeb využít následnou podporu v začleňování výše uvedených témat do výuky (konzultace, metodické materiály, aktivity pro žáky apod.).

V rámci projektu "Na cestě..." budou realizovány následující kuzy:

 

Vzdělávací kurz „Na cestě aneb Téma migrace a integrace ve výuce"

Jak promyšleně učit o tématech migrace, integrace a identity? Jak napomáhat rozvíjení kritického myšlení a mediální gramotnosti žáků? Existuje celá řada metodických materiálů. Jak se v nich orientovat, kdy který použít? Kde a jak najít relevantní a důvěryhodná data a fakta? Proč vlastně vyučovat náročná, nejednoznačná a citlivá témata a na co se zaměřit?

Těmito tématy se bude zabývat třídenní intenzivní kurz.

Čtvrtek 15. 9. od 14:30 do 18:00, pátek 16. 9. od 8:30 do 17:00, sobota 17. 9. od 8:30 do 17:00 , Olomouc

Přihlašovací formulář: http://goo.gl/forms/rmcLLSxf6VX4TZMl2

Pro mimo olomoucké účastníky zajištěno ubytování.

 

Vzdělávací kurz „Bezpečná (konstruktivní a respektující) komunikace"

Jak ve škole otevírat citlivá témata, jako například téma migrace, tak, aby diskuze někam vedla? Jak s okolím komunikovat proč a jakým způsobem tato témata učíme? Jak řešit komunikačně náročné situace, které mohou nastat jak ve třídě, tak i mimo školu?

Tento vzdělávací kurz je dvoufázový – jednodenní úvodní seminář se bude věnovat příkladům komunikačně náročných situací, komunikačním reakcím na ně a jejich nácviku. Navazující dvoudenní fáze bude sloužit k reflexi (jak fungovaly komunikační strategie v praxi) a k prohloubení dovedností.

První fáze: čtvrtek 6. 10. od 8:30 do 17:00, Olomouc

Druhá fáze: pátek 25. 11. a sobota 26. 11., 8:30 až 17:00, Olomouc

Přihlašovací formulář: http://goo.gl/forms/9JFDaxKFNi4AHV1I3

Pro mimo olomoucké účastníky zajištěno ubytování.

 

Seminář „Živá knihovna jako metoda výuky"

Představení metody, která umožní člověku s určitou životní zkušeností stát se „živou knihou“ a sdílet svůj příběh. Metoda tak umožňuje vejít do dialogu s lidmi, kteří se některou částí své identity odlišují (například národností, jazykem, vírou, tělesným postižením…). Pomocí této metody je možné pracovat s tématem identity, stereotypů a předsudků a zkoumat, co, kdo a jak ovlivňuje utváření našich postojů a názorů.

Středa 19. 10. od 14:00 až 17:30, Olomouc

Přihlašovací formulář: http://goo.gl/forms/uICU3MXPRLaaVorp1

 

Seminář „Začleňování dětí cizinců do většinového kolektivu“

Co a kdo může učiteli a škole pomoci v práci s žákem, jehož rodiče jsou cizinci; s žákem, který se třeba teprve učí česky; s žákem, který přichází z jiného sociokulturního prostředí? A jak podpořit jeho začlenění do třídního kolektivu? Odborníci z organizací, které se věnují integraci cizinců, nabídnou prostor pro sdílení dobrých zkušeností z praxe.

Úterý 1.11. od 9:00 do 15:30, Olomouc

Přihlašovací formulář: http://goo.gl/forms/1WGMrJ8v36fP2AKf2

 

Všechny semináře jsou hrazeny z prostředků MZV ČR. Účastníci si hradí z vlastních zdrojů pouze náklady na dopravu.

Kontaktní osoba: Zuzana Švajgrová

T: 581 111 907 E: zuzana.svajgrova@arpok.cz W: www.arpok.cz

PřílohaVelikost
PDF icon Projekt "Na cestě..."590.51 KB
PDF icon Téma migrace a integrace ve výuce208.31 KB

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky