Rovné příležitosti v pedagogické praxi

Genderové informační centrum NORA, o.p.s. pořádá kurz pro učitele zameřený na rovné příležitosti v pedagogické praxi. Cílem kurzu je seznámit vyučující s konceptem genderově citlivého vzdělávání, ukázat jim, kde můžeme hledat kořeny nerovnosti mezi pohlavími, a také pedagogům a pedagožkám poskytnout podněty pro vedení výuky s důrazem na individuální potřeby žáků a žákyň. V neposlední řadě se kurz bude zabývat šikanou ve školním prostředí.

Kdy: 4. a 18. ledna 2019, od 9:00 do 14:30

Kde: Základní škola ŠKOLAMYŠL, Litomyšl

Lektorky: Mgr. Lucie Jarkovská (Pedagogická fakulta MU)
              Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická (Genderové informační centrim NORA)

Přihlášky zasílajte na emailovou adresu katerina.hodicka@gendernora.cz do 31. 12. 2018.

Kurz je pořádán v rámci programu ERASMUS + pro zúčastněné ZDARMA!
 


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky