Seminář Kritického myšlení

19. 12. 2018 se v Praze v Evropském domě uskutečnil seminář Kritického myšlení pod vedením lektorů Ing. Mgr. Martina Vraného, PhD. a Ing. Ondřeje Havlíčka, PhD.


Seminář byl rozdělen na teoretickou a praktickou část do následujících bloků:
(Obsahový) blok 1: Argumentace a dobré zdůvodnění
Schopnost posuzovat argumenty a zdůvodňovat předpokládá znalost toho, jakými všemi způsoby může argumentace selhávat. Představíme tedy základy formální a neformální logiky, které studentům pomůžou posoudit, zda je nějaký argument dobrý. Konkrétně jde o rozlišení mezi logickou platností a správností, premisami a závěrem a faktickými a hodnotovými tvrzeními. Protože se však v běžné konverzaci nesetkáváme s logicky vycizelovanými argumenty, probereme též argumentační fauly a konverzační předpoklady, skrz které si domýšlíme, co ostatní vlastně tvrdí.
(Obsahový) blok 2: Psychologie myšlení: proč se systematicky mýlíme
K tomu mít dobré důvody pro svá přesvědčení si do značné míry bráníme my sami: způsoby, jakýmy funguje naše myšlení. To se vyvinulo k přežití našich prapředků, ale v současném světě se vyskytují situace, kdy zcela systematicky a předvídatelně selhává. Tato selhání se nazývají kognitivní zkreslení (cognitive biases). Předpokladem k tomu se jim bránit je pochopení a demystifikace toho, jak funguje naše vědomé a nevědomé myšlení. Rozebereme si jak teorii, tak praktické příklady.
(Metodický) blok 3.1: Argumentační mapy
(Nejen) studenti mají často obtíže pochopit argument: co je vlastně tvrzeno a co jsou důvody, na kterých má závěr stát. Tudíž ani nejde hodnotit, zda důvody pro závěr jsou dobré. Argumentační mapování je vizualizační pomůcka pro rozbor cizích argumentů, ale i pro tvorbu vlastních (např. v seminární práci) nebo facilitaci diskuse mezi dvěma stranami. Dle toho, jak tento nástroj uchopíme, můžeme přehledně odhalit důvody pro a proti nějakému tvrzení, chybějící předpoklady, zdroje neshod, jejich faktickou nebo hodnotovou povahu apod.
(Metodický) blok 3.2: Konfirmační zkreslení a motivované myšlení - kdy je přání otcem myšlenky
Konfirmační zkreslení (z anglického „confirmation bias“) je pojem označující naši přirozenou tendenci selektivně se soustředit na fakta a argumenty, která jsou v souladu s naším názorem, a naopak ignorovat ty skutečnosti, které mu odporují. Motivované myšlení (z anglického „motivated reasoning“, viz též český idiom „přání otcem myšlenky“) značí tendenci vytvářet argumenty a myšlenkové konstrukce, které podporují námi preferovaný názor – tedy situace, kdy předem chceme dospět k nějakému závěru a hledáme jak, místo abychom se posouzením argumentů a faktů snažili přijít na to, jaký závěr je vlastně pravdivý.Tyto dva rysy našeho myšlení způsobují, že se často můžeme mýlit, přestože si myslíme, že máme pravdu a že náš názor je podpořený argumenty a fakty, a zároveň tvoří překážku schopnosti změnit názor.

Na základě semináře vzniklo několik autorských metodik:
Argumentační mapy ZDE
Předsudky a stereotypy (45 minut) ZDE
Předsudky a stereotypy (90 minut) ZDE
Konfirmační zkreslení ZDE


Přikládáme fotografie a hodnocení samotných učitelů
Petr:
Určitě využiji metodiku na argumentační mapy. Celkově seminář hodnotím jako nadstandardně kvalitní. Děkuji moc, že se staráte o vzdělávání učitelů.

Vojtěch:
Velice inspirativní hned do několika předmětů. Seminář byl profesionálně veden.

Hana:
Po dlouhé době školení, seminář, který byl informačně nosný a použitelný v praxi.

Ivan:
Velká inspirace pro nová témata do výuky!

Blanka:
Super inspirace!!!

Jana:
Dozvěděla jsem se spousty nových věcí!

Marek:
Je skvělé mít: a) informační background, aby člověk rozuměl tomu, co učí;
                     b) nachystané tipy a materiály, jak prakticky téma učit.

Kateřina:
Podobným seminářem by měl projít každý učitel bez ohledu na aprobaci!

 

Obrázky: 
   
VOSK

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!