Seminář Kritického myšlení

19. 12. 2018 se v Praze v Evropském domě uskutečnil seminář Kritického myšlení pod vedením lektorů Ing. Mgr. Martina Vraného, PhD. a Ing. Ondřeje Havlíčka, PhD.


Seminář byl rozdělen na teoretickou a praktickou část do následujících bloků:
(Obsahový) blok 1: Argumentace a dobré zdůvodnění
Schopnost posuzovat argumenty a zdůvodňovat předpokládá znalost toho, jakými všemi způsoby může argumentace selhávat. Představíme tedy základy formální a neformální logiky, které studentům pomůžou posoudit, zda je nějaký argument dobrý. Konkrétně jde o rozlišení mezi logickou platností a správností, premisami a závěrem a faktickými a hodnotovými tvrzeními. Protože se však v běžné konverzaci nesetkáváme s logicky vycizelovanými argumenty, probereme též argumentační fauly a konverzační předpoklady, skrz které si domýšlíme, co ostatní vlastně tvrdí.
(Obsahový) blok 2: Psychologie myšlení: proč se systematicky mýlíme
K tomu mít dobré důvody pro svá přesvědčení si do značné míry bráníme my sami: způsoby, jakýmy funguje naše myšlení. To se vyvinulo k přežití našich prapředků, ale v současném světě se vyskytují situace, kdy zcela systematicky a předvídatelně selhává. Tato selhání se nazývají kognitivní zkreslení (cognitive biases). Předpokladem k tomu se jim bránit je pochopení a demystifikace toho, jak funguje naše vědomé a nevědomé myšlení. Rozebereme si jak teorii, tak praktické příklady.
(Metodický) blok 3.1: Argumentační mapy
(Nejen) studenti mají často obtíže pochopit argument: co je vlastně tvrzeno a co jsou důvody, na kterých má závěr stát. Tudíž ani nejde hodnotit, zda důvody pro závěr jsou dobré. Argumentační mapování je vizualizační pomůcka pro rozbor cizích argumentů, ale i pro tvorbu vlastních (např. v seminární práci) nebo facilitaci diskuse mezi dvěma stranami. Dle toho, jak tento nástroj uchopíme, můžeme přehledně odhalit důvody pro a proti nějakému tvrzení, chybějící předpoklady, zdroje neshod, jejich faktickou nebo hodnotovou povahu apod.
(Metodický) blok 3.2: Konfirmační zkreslení a motivované myšlení - kdy je přání otcem myšlenky
Konfirmační zkreslení (z anglického „confirmation bias“) je pojem označující naši přirozenou tendenci selektivně se soustředit na fakta a argumenty, která jsou v souladu s naším názorem, a naopak ignorovat ty skutečnosti, které mu odporují. Motivované myšlení (z anglického „motivated reasoning“, viz též český idiom „přání otcem myšlenky“) značí tendenci vytvářet argumenty a myšlenkové konstrukce, které podporují námi preferovaný názor – tedy situace, kdy předem chceme dospět k nějakému závěru a hledáme jak, místo abychom se posouzením argumentů a faktů snažili přijít na to, jaký závěr je vlastně pravdivý.Tyto dva rysy našeho myšlení způsobují, že se často můžeme mýlit, přestože si myslíme, že máme pravdu a že náš názor je podpořený argumenty a fakty, a zároveň tvoří překážku schopnosti změnit názor.

Na základě semináře vzniklo několik autorských metodik:
Argumentační mapy ZDE
Předsudky a stereotypy (45 minut) ZDE
Předsudky a stereotypy (90 minut) ZDE
Konfirmační zkreslení ZDE


Přikládáme fotografie a hodnocení samotných učitelů
Petr:
Určitě využiji metodiku na argumentační mapy. Celkově seminář hodnotím jako nadstandardně kvalitní. Děkuji moc, že se staráte o vzdělávání učitelů.

Vojtěch:
Velice inspirativní hned do několika předmětů. Seminář byl profesionálně veden.

Hana:
Po dlouhé době školení, seminář, který byl informačně nosný a použitelný v praxi.

Ivan:
Velká inspirace pro nová témata do výuky!

Blanka:
Super inspirace!!!

Jana:
Dozvěděla jsem se spousty nových věcí!

Marek:
Je skvělé mít: a) informační background, aby člověk rozuměl tomu, co učí;
                     b) nachystané tipy a materiály, jak prakticky téma učit.

Kateřina:
Podobným seminářem by měl projít každý učitel bez ohledu na aprobaci!

 

Obrázky: 
   
VOSK

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky