Stereotypy a předsudky (45 minut)

Žáci by si měli z hodiny odnést základní porozumění tomu, že pomocí schémat a konvencí si usnadňujeme porozumění jinak nesmírně komplexnímu sociálnímu prostředí, jak zároveň naplňování těchto schémat vynucujeme za účelem toho, aby prostředí bylo předvídatelnější a jak skrze vědomí si těchto kognitivních mechanismů můžeme být citlivější na situace, kdy to stereotypizování může být na škodu (ať už nám nebo někomu jinému).

Lidská mysl má běžně tendenci zobecňovat, rozpoznávat v prostředí nějaké vzorce a pak tyto vzorce udržovat. Je to proto, že se tím snižují kognitivní nároky na orientaci v prostředí: pokud mám např. schéma toho, jak se chovat v restauraci (přijdu, posadím se, počkám, objednám si, najím se, zaplatím), mohu se bez většího myšlenkového úsilí podle tohoto schématu zachovat. a protože restauratéři toto schéma také následují, bude to fungovat. Různá takováto společenská schémata či konvence najdeme prakticky všude a často na ně v životě spoléháme (např. na pravidla silničního provozu), potud tedy fungují. Podobně schematizujeme i lidi, vznikají tedy stereotypy jako přirozený důsledek naší tendence zobecňovat - to je něco, čemu se fakticky moc neubráníme, je to automatický, nevědomý, přirozený proces. Zásadní však je, že vždy můžeme vyvinout mentální úsilí si tento stereotyp uvědomit a rozhodnout se nezachovat se podle něj, zejména v případě, že by to poškodilo druhou stranu.

 

Věk: 14 -18

Časová dotace: 45 minut

 

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky