Seminář: Národní identity ve škole

Nabízíme Vám pozvánku na seminář pro učitele dějepisu a společenských věd na SPŠ a SOŠ, který se bude konat v Opavě 27. 11. 2015

Kurz se bude věnovat škole jako prostředníku nacionalismu v minulosti,  promítnuty budou i ukázky z počítačové simulace Československo 3889, které jsou využitelné pro výuku o národních identitách.

Seminář je zdarma, akreditován MŠMT a povede jej metodik Ústavu pro výzkum totalitních režimů v Praze Mgr. Jaroslav Pinkas.

Pozvánku a bližší informace naleznete v příloze.

Obrázky: 
   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!