Studentské volby

studentské volby

Víte už o tom, že letos můžou volit i středoškoláci? 20.–21. září se budou s podporou MŠMT konat na středních školách po celé ČR Studentské volby do krajských zastupitelstev. Přihlaste svoji školu a umožněte svým studentům vyzkoušet si volby nanečisto.

Přihlásit se můžete do 14. září zde.

Co jsou Studentské volby?
Studentské volby jsou zavedeným projektem. Organizujeme je již tradičně před volbami reálnými, naposledy proběhly v roce 2014 před volbami do Evropského parlamentu.

Kdo je pořádá?
Volby pořádáme v rámci Jednoho světa na školách, vzdělávacího programu společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Jsou hrazeny z grantu MŠMT. Výsledky zpracovává sociologická agentura Millward & Brown.

Proč se zapojit?
Studenti si osvojí základní principy zastupitelské demokracie, seznámí se s volebním systémem a jsou vedeni k aktivnímu, zodpovědnému a sebevědomému občanství.

Kdo se může zapojit?
Přihlásit se můžou všechna gymnázia, SOŠ a SOU. Volit mohou studenti starší 15 let.

Všechny potřebné informace najdete zde.

Budeme rádi, když se i Vy připojíte k stovkám škol, které Studentské volby pořádají.

S pozdravem

Karel Strachota
Ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách

Ester Pěkná
Koordinátorka Studentských voleb
e-mail: jsns@jsns.cz
tel.: 226 200 438
web: www.jsns.cz // www.clovekvtisni.cz

Jeden svět na školách
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky