Víkendový seminář Výchova k respektu a toleranci

Institut Terezínské iniciativy si Vás dovoluje srdečně pozvat na třetí dílnu projektu Výchova k respektu a toleranci, která nabízí účastníkům vybrané příklady z českých moderních dějin, na kterých lze efektivně demonstrovat, jak fungovala či nefungovala tolerance a respekt ve vztazích většinové společnosti a jednotlivých národnostních, etnických či náboženských menšin.

Dílna se koná od pátku 18. do neděle 20. září 2015 v prostorách sociálního ubytovacího zařízení FOKUS Jůnův statek (Praha-Sedlec) a také v prostorách bývalé židovské školy v Jáchymově ulici v Praze 1.

Workshop je akreditován v rámci systému DVPP MŠMT.

Více informací a předběžný program naleznete v přiložené pozvánce.

Termín elektronické přihlášky byl prodloužen.

V případě, že se Vám zářijový termín nehodí, můžete se již nyní hlásit na další víkendové dílny, které se budou konat na podzim:
16. - 18. října 2015
27. - 29. listopadu 2015

Další informace o dílnách pro pedagogy najdete na webu Institutu Terezínské iniciativy.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!