ÚFAR pro učitele filosofie

V tomto školním roce se na Ústavu filosofie a religionistiky (FF UK v Praze) rozbíhá nový navazující magisterský program Učitelství filosofie pro střední školy. V jeho rámci bychom rádi úzce spolupracovali s učiteli filosofie a zároveň připravovali různé materiály do výuky či vzdělávací aktivity.

Informace, výukové materiály a nabídky jsou a budou k dispozici na webu Úfaru, v sekci Spolupráce se SŠ.

Na podzim jsou aktuální dvě akce, na které jste srdečně zváni:

Doporučujeme rovněž nově vyšlou knihu S. Blackburna Etika: Velmi stručný úvod, jejíž stručnou recenzi si můžete přečíst zde.

V neposlední řadě budeme vděční za úzkou spolupráci se středoškolskými učiteli (např. přijímání studentů na praxe, připomínkování a ověřování metodických a výukových materiálů apod.).
Pokud byste o tuto či jinou spolupráci měli zájem, napište Petře Šebešové na petra.sebesova@ff.cuni.cz


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky