Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Dne 7. prosince 2016 Evropská komise představila a oficiálně zahájila novou iniciativu pro mládež - Evropský sbor solidarity. Nový nástroj, který má rozšířit a více zpřístupnit dobrovolnictví, mobilitu a společenskou angažovanost pro mladé lidi od 17 do 30 let.

Evropský sbor solidarity nabízí mladým lidem příležitost zapojit se do práce nevládních organizací či místních úřadů v sociálních oblastech - od vzdělávání a zdraví přes pomoc s poskytováním potravin, integrací či stavění přístřeší až po ochranu životního prostředí a prevenci přírodních katastrof. Cílem je umožnit mladým získat zkušenost a kvalifikaci na začátku kariéry. Účast bude oficiálně uznána vydáním certifikátu.

Veškeré informace k této iniciativě jsou k dispozici na oficiálním webu, kde se také mohou první zájemci registrovat.

Na facebookových stránkách Evropské komise jsou dále ke zhlédnutí krátké a výstižné příspěvky, které můžete sdílet.

Sdílíme tuto iniciativu, která může být z hlediska občasnkého vzdělávání zajímavá i pro pedagogy, neboť právě oni mohou informaci o této možnosti předávat studentům.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!