Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Dne 7. prosince 2016 Evropská komise představila a oficiálně zahájila novou iniciativu pro mládež - Evropský sbor solidarity. Nový nástroj, který má rozšířit a více zpřístupnit dobrovolnictví, mobilitu a společenskou angažovanost pro mladé lidi od 17 do 30 let.

Evropský sbor solidarity nabízí mladým lidem příležitost zapojit se do práce nevládních organizací či místních úřadů v sociálních oblastech - od vzdělávání a zdraví přes pomoc s poskytováním potravin, integrací či stavění přístřeší až po ochranu životního prostředí a prevenci přírodních katastrof. Cílem je umožnit mladým získat zkušenost a kvalifikaci na začátku kariéry. Účast bude oficiálně uznána vydáním certifikátu.

Veškeré informace k této iniciativě jsou k dispozici na oficiálním webu, kde se také mohou první zájemci registrovat.

Na facebookových stránkách Evropské komise jsou dále ke zhlédnutí krátké a výstižné příspěvky, které můžete sdílet.

Sdílíme tuto iniciativu, která může být z hlediska občasnkého vzdělávání zajímavá i pro pedagogy, neboť právě oni mohou informaci o této možnosti předávat studentům.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky