Výběrové řízení je tu! Pracovní skupiny budou pracovat na HLAVNÍCH SMĚRECH.

Vážení kolegové a kolegyně,

právě bylo na NPI ČR otevřeno výběrové řízení do pracovních skupin pro revize RVP ZV!

Přinášíme informace pro zájemce z řad občankářů:-)

Pracovní skupiny budou ustaveny v průběhu dubna a května 2022.

Revidovaný RVP ZV budou postupně připravovat do 30. 6. 2023. Členové jednotlivých tvůrčích skupin budou oficiálně jmenováni na základě výběrového řízení a jejich seznam bude zveřejněn. Výběrové řízení do pracovních skupin se vztahuje i na členy předchozích pracovních skupin pro revize RVP ZV, které byly jmenovány v minulých letech. Činnost v takových skupinách je možné (a vhodné) uvádět do předchozích zkušeností.

 

Základní web pro velké revize RVP ZV: https://velke-revize-zv.rvp.cz/

Hlavní směry revizí RVP ZV k připomínkování: https://velke-revize-zv.rvp.cz/zapojte-se

·         na této adrese je materiál ke stažení a proklik do formulářů pro připomínkování

·         připomínkování je otevřeno do 21. 4. 2022

·         schválené Hlavní směry budou zadáním pro revize RVP ZV

 

Informace o pracovních skupinách: https://velke-revize-zv.rvp.cz/pracovni-skupiny

·         vznikají 3 typy pracovních skupin:

a) pro vzdělávací oblasti a průřezová témata, viz https://velke-revize-zv.rvp.cz/jednotlive-vzdelavaci-oblasti (a) pro vzdělávací oblasti/obory, b) pro průřezová témata jako celek)

b) koordinační skupiny, viz https://velke-revize-zv.rvp.cz/koordinacni (a) pro 1. stupeň ZŠ a b) pro 2. stupeň ZŠ)

c) koncepční skupiny, viz https://velke-revize-zv.rvp.cz/koncepcni (a) pro klíčové kompetence a gramotnosti a b) pro společné vzdělávání)

·         výběrové řízení je vypsáno na 3 druhy pozic:

a) člen užší tvůrčí pracovní skupiny – přihlášky přes online formulář do 30. 4. 2022

b) oponent užší tvůrčí skupiny – přihlášky přes online formulář do 30. 4. 2022

c) konzultant v rámci širší konzultační skupiny – přihlášky přes online formulář do 31. 5. 2022

Je možné se přihlásit do více pracovních skupin, a to ve stejných nebo i různých rolích (např. v jedné skupině tvůrce, v jiné oponent, nebo konzultant).

Složení užší tvůrčí skupiny

Užší tvůrčí skupina bude mít za každý obor 6–10 placených členů tak, aby byli zastoupeni:

·         učitelé 1. stupně ZŠ

·         učitelé 2. stupně ZŠ daného oboru

·         didaktici daného oboru z VŠ 

·         učitelé nižšího gymnázia

Ke spolupráci budou také přizýváni:

·         specialisté na hodnocení a společné vzdělávání

·         učitelé vyššího gymnázia

·         učitelé ze středních odborných škol 

·         učitelé předškolního vzdělávání

Pozn. Učitelé gymnázií, středních odborných škol a předškolního vzdělávání posuzují návaznost na další stupně vzdělávání. Tito členové budou zároveň součástí pracovních skupin pro revize RVP gymnázií, všeobecné části odborného vzdělávání nebo předškolního vzdělávání. 

 

Složení širší konzultační skupiny

Širší konzultační skupina bude otevřenou platformou, do které se mohou zapojit:

·         pedagogové a vedoucí pracovníci škol

·         didaktici z vysokých škol vzdělávající učitele

·         zástupci odborné veřejnosti 

·         zástupci „klientů“, tj. rodičů a žáků

·         zástupci expertního panelu, MŠMT, ČŠI, CZVV 

·         zástupci příslušných oborových asociací a sdružení, NNO

·         zástupci odpovídajících resortů

·         zástupci zájmového vzdělávání a ZUŠ


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky