Vědomá práce s předsudky - úvod do přístupu Anti-Bias

Program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí workshop pro učitele ZŠ a SŠ k tématu předsudků. Účastníci se prostřednictvím semináře seznámí s východisky a základními principy přístupu Anti-Bias. Dále se seznámí s cíli přístupu (posílení vlastní identity; rozvoj respektu k druhým; kritické nahlížení na předsudky a diskriminaci; aktivizace protidiskriminačního jednání) a vyzkouší si řadu aktivit a technik.Anti-bias je přístup, který nad rámec objevování rozmanitosti přináší perspektivu moci ve společnosti a ukazuje, že jednotlivé části naší identity – jako kultura, jazyk, pohlaví, povolání, vzdělání, zájmy – jsou ve společnosti různě hodnoceny a zvýhodňovány. Vedle nástrojů, jak objevovat rozmanitost v sobě a ve svém okolí, se zaměřuje i na fenomén diskriminace – tedy neférového jednání a znevýhodnění osob, které je zdůvodněno tím, že někdo je „jiný“ než „normální“. Workshop je otevřen učitelům ZŠ a SŠ, budoucím učitelům a pracovníkům neziskových organizací, kapacita je 25 účastníků. Kurz je akreditován MŠMT a účastníci po absolvování celého semináře získají certifikát. 

Seminář se uskuteční 22 a 23. 10. 2015 od 9:00 do 17:00 v Praze (Školicí středisko Marianeum, Máchova 7, 120 00  Praha 2 – Vinohrady)

  • Účastníci si hradí pouze náklady na dopravu. Ubytování i stravování v průběhu semináře je hrazeno pořadatelem.

Přihlásit se můžete zde: http://varianty.cz/kurzy/222-vedoma-prace-s-predsudky-uvod-do-pristupu-anti-bias-22-23-10-2015

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!