Infantilní amnézie

Metodika Anety Fodorové

RVP: ČLOVĚK JAKO JEDINEC: podstata lidské psychiky – vědomí; psychické jevy, procesy, stavy a vlastnosti

Anotace:

Tato metodika slouží k otevření tématu infantilní amnézie jako příkladu problému, k němuž je možno v rámci psychologie přistupovat z mnoha různých úhlů pohledu, představuje tedy různá paradigmata na konkrétním problému a umožňuje tak studentům uchopit na jasném příkladu samotnou povahu psychologie jako vědy. Zároveň otevírá možnost se s tématem spojit skrze vlastní zkušenost a vzpomínky z dětství.

Klíčová slova:

Multiparadigmatičnost psychologie, psychologie jako věda, infantilní amnézie, vývoj

Průřezová témata:

Vývojová psychologie, dětství, filosofie vědy

Doporučený věk:

16-18 let

Délka:

45 minut

Pomůcky:

Pracovní listy

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

Komentáře

...

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky