Exekuce: Co je exekuce a jak se jí bránit?

Metodika Adély Marešové ze Street Law

RVP:OBČAN A PRÁVO: orgány právní ochrany – funkce a úkoly, právnické profese; účel a průběh občanského soudního řízení; orgány činné v trestním řízení, jejich úkoly; systém právního poradenství, činnost a úkoly občanských poraden
 

Součást vzdělávacího balíčku: https://www.obcankari.cz/edukacni-material-vzdelavaci-balicek-chudoba

Anotace:

Exekuce je pojem, právní institut, který se v České republice týká čím dál tím větší části populace. Často se o ní mluví v médiích, a to více či méně přesně, tedy podle platné právní úpravy. Cílem této lekce je nabídnout studentům ucelený přehled pojmů, které se exekučního řízení týkají, představit jim fáze exekučního řízení, způsoby jeho průběhu a různé osoby, které v exekučním řízení vystupují, jako např. soudní exekutor či oprávněný. Lekce obsahuje také odkazy na spolehlivé webové stránky s důležitými a zajímavými daty. Součástí je také krátké zastavení se u toho, co exekuci předchází a jak se v ní dlužník ocitne. Po absolvování této hodiny by studenti měli mít alespoň základní představu o tom, jak předcházet dluhové pasti.

Klíčová slova:
Exekuce, dluhy, věřitel, dlužník, finanční gramotnost

Doporučený věk:
15 – 18 let

Délka:
90 minut

Pomůcky:
Tabule/flipchart
Fixy
Projektor

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

Komentáře

Super zpracované, mě hlavně pomohla metodika výuky. Děkuji :)

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky