Právo a morálka

RVP: OBČAN A PRÁVO

právo a spravedlnost – smysl a účel práva, morálka a právo

Radka Nedbalová

Anotace:

Co je právo a proč je spojováno s morálkou? Prezentace a pracovní list seznamují žáky se základními pojmy a na konkrétních situacích ukazují roli morálky a právních norem v praxi. Aktivita nabízí prostor pro diskuzi žáků. Je vhodná jako úvod do tématu právo.

Klíčová slova:

právo, morálka, etika, morální dilema, právní řád, právní norma, zákon

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana

Doporučený věk:

12 – 16 let

Délka:

45 min

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky