Debatní soutěž nabízí poslední volná místa

Jedenáctý ročník projektu Studentská Agora nabízí možnost zapojení novým středním školám, letos hned v sedmi krajích - Ústeckém, Libereckém, Středočeském, Jihočeském, Jihomoravském, Moravskoslezském a v Praze. Míst je omezený počet, pokud Vás projekt zaujme, neváhejte.

Studentská Agora je formát debatní soutěže, při němž si studenti předem připravují rešerši pro následnou argumentaci zadaných aktuálních společenských témat a následně své argumenty poměřují v debatě. Primárním cílem projektu je naučit studenty formulovat argumenty, následně je kultivovaně artikulovat a také pracovat s relevantními informačními zdroji. Zároveň ale metoda projektu motivuje studenty k většímu zájmu o veřejné dění a pomocí kontroverzních soutěžních tvrzení vede studenty k porozumění aktuálním tématům se společenským přesahem. V současné přípravné fázi oslovujeme pedagogy středních škol, kteří mají o metodu výuky pomocí debatování zájem a mohou spolupracovat se soutěžním týmem studentů své školy. Zároveň budou zaštiťovat projekt na své škole organizačně. Úvodní seminář k debatní soutěži pro studenty i pedagogy zajišťují lektoři Studentské Agory. Nabízíme možnost seznámit se s neobvyklou metodou výuky, která dává studentům příležitost prozkoumat dané problémy z více stran, testovat vlastní názory a podrobovat je kritickému pohledu ostatních.

Více podrobností naleznete na http://www.agora-ce.cz/studentska-agora/struktura-projektu/

Pro přímý kontakt můžete využít
email: tomas.bazala@agorace.cz
telefonicky: 721 105 956


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky