Debatní soutěž nabízí poslední volná místa

Jedenáctý ročník projektu Studentská Agora nabízí možnost zapojení novým středním školám, letos hned v sedmi krajích - Ústeckém, Libereckém, Středočeském, Jihočeském, Jihomoravském, Moravskoslezském a v Praze. Míst je omezený počet, pokud Vás projekt zaujme, neváhejte.

Studentská Agora je formát debatní soutěže, při němž si studenti předem připravují rešerši pro následnou argumentaci zadaných aktuálních společenských témat a následně své argumenty poměřují v debatě. Primárním cílem projektu je naučit studenty formulovat argumenty, následně je kultivovaně artikulovat a také pracovat s relevantními informačními zdroji. Zároveň ale metoda projektu motivuje studenty k většímu zájmu o veřejné dění a pomocí kontroverzních soutěžních tvrzení vede studenty k porozumění aktuálním tématům se společenským přesahem. V současné přípravné fázi oslovujeme pedagogy středních škol, kteří mají o metodu výuky pomocí debatování zájem a mohou spolupracovat se soutěžním týmem studentů své školy. Zároveň budou zaštiťovat projekt na své škole organizačně. Úvodní seminář k debatní soutěži pro studenty i pedagogy zajišťují lektoři Studentské Agory. Nabízíme možnost seznámit se s neobvyklou metodou výuky, která dává studentům příležitost prozkoumat dané problémy z více stran, testovat vlastní názory a podrobovat je kritickému pohledu ostatních.

Více podrobností naleznete na http://www.agora-ce.cz/studentska-agora/struktura-projektu/

Pro přímý kontakt můžete využít
email: tomas.bazala@agorace.cz
telefonicky: 721 105 956

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!