Arnold jede do Bruselu

Nabízíme Vám interaktivní výukový program o EU pro žáky ZŠ. Výukový program určený pro základní školy nabízí propojení četných interaktivních metod tak, aby se žáci zábavnou a efektivní formou seznámili s Evropskou unií, především důvody jejího vzniku i současnou činností a fungováním.

cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ, poslední ročník 1. stupně ZŠ
délka trvání: 90 – 120 min

Součástí modulu je mimo jiné zhlédnutí nového vzdělávacího filmu Arnold jede do Bruselu, ve kterém se žáci vypraví s kreslenou postavičkou Arnoldem a jeho Mašinou přímo do centra evropského dění Bruselu a budou mít mnohdy možnost ovlivňovat samotný děj filmu.

Film představí žákům zábavnou formou historii a vznik Evropské unie, fungování jejích institucí či vybrané evropské politiky.
Žáci se s Arnoldem rovněž vypraví na cestu časem a seznámí se tak s podstatnými tématy moderních českých i evropských dějin (výhody/nevýhody života v/mimo EU či Schengenský prostor, život v komunistickém režimu, invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968, druhá světová válka).
Celým příběhem provází Arnolda i nová online „kamarádka“ Jessica, která přináší současná témata jako jsou fake news, dezinformace či kyberbezpečnost.

Vedle vzdělávacího filmu coby stěžejní součásti tohoto modulu na žáky čekají další aktivity založené především na vzájemné diskuzi a názorové pluralitě. Výukový modul jako celek by měl vést k pochopení základních principů fungování Evropské unie a jejího významu pro Českou republiku v současném světě.

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky