NEPŘESTÁVAT BUŠIT DO ZDI (běloruský balíček)

Balíček obsahuje dvě „startovací“od Moniky Stehlíkové aktivity pro skupinovou práci vhodné pro synchronní i asynchronní výuku, linky na debatu a přednášky (Alena Marková, Petruška Šustorvá, Libor Dvořák), balíček je zaměřený na aktuální občanské protesty proti běloruské vládě.

Balíček vznikl ve spolupráci se Zastoupení Evropské komise v Praze a s Centrem současného umění DOX

Balíček lze využiít v rámci připomínání si výročí 17. listopadu.

 

Soubor obsahuje dvě „startovací“ aktivity pro skupinovou práci vhodné pro synchronní i asynchronní výuku, linky na debatu a přednášky, určené mimo jiné i češtinářům a občankářům a zaměřené na aktuální občanské protesty proti běloruské vládě. Obě pracují s uměleckými díly: VZDOR JAKO VYŠITÝ s dílem běloruské výtvarnice Rufiny Bazlové, ZBOŘ TU ZEĎ s písní Zdi (L´estaca), která provázela hnutí odporu ve frankistickém Španělsku, Solidaritu v Polsku a v současnosti zní na běloruských náměstích. Obě aktivity je možné doplnit dokumentární povídkou Světlany Alexijevičové Odvaha a co po ní, která zaznamenává zážitky a pocity Bělorusů protestujících proti Alexandru Lukašenkovi v roce 2010.

Lekce obsahuje 2 aktivity (v příloze): ZBOŘ TU ZEĎ A VZDOR JAKO VYŠITÝ (autorka Monika Stehlíková)

Píseň, se kterou pracuje metodika Zboř tu zeď je přeložena ve videu v PL 4

Klíčová slova: Bělorusko, Rusko, Francisco Franco, Solidarita, demonstrace

Průřezová témata: Občanský a společenskovědní základ; Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického občana

Doporučený věk: 14+

Délka: 2–4 hodiny

Pomůcky: PL + přístup k internetu

Postup: Jako úvod k oběma aktivitám může posloužit následující virální video ZDE

Žáci mohou s PL pracovat zcela samostatně nebo lze kombinovat práci v hodině (i online) a samostatnou domácí práci. Doporučujeme, aby pracovali minimálně ve dvojicích a aby po splnění úkolů v jednotlivých PL následovalo společné shrnutí a reflexe. Je na uvážení učitele, nakolik se bude věnovat rozboru historického pozadí a aktuální situaci, může k tomu využít odkazy ve zdrojích, a především přednášky a debatu organizovanou s odborníky na běloruské téma v DOXu. Metodika shrnující historické okolnosti a konkrétní průběh demonstrací vznikne na základě vývoje situace, která je v tuto chvíli nejasná.

Odkazy na JSNS:
FIlm JSNS Lekce běloruštiny (2006)

Film JSNS Made in BY
 

Odkazy na přednášky, které učitelé mohou využít v rámci samostudia nebo v případě zájmu zaslat žákům.

1. Alena Marková: Národní identita a státní symboly dnešního Běloruska. O konfliktu národní identity, státních symbolů v současném Bělorusku s krátkým vysvětlením historických souvislostí a nastolením otázek k diskuzi/debatě (v příloze najdete PPT)  odkaz ZDE: Alena Marková

 

2. Dnešní Bělorusko v souvislostech
Debata o současné situaci v Bělorusku, jejím vývoji s Petruškou Šustrovou, zakladatelkou a předsedkyní správní rady mezinárodního spolku Civic Belarus/Občanské Bělorusko, Alenou Markovou (viz medailonek) a Liborem Dvořákem (viz medailonek).  odkaz ZDE Dnešní Bělorusko v souvislostech

 

3. Karolína Kottová: Bělorusko a EU  odkaz ZDE Bělorusko a EU

Hosté:
Mgr. Alena Marková, Ph.D.
Odborné zaměření
Alena Marková, Ph.D. je historičkou soudobých dějin. Působí na Fakultě humanitních studií UK a ve své odborné činnosti se věnuje současným dějinám Východní Evropy, nacionalismu a post-socialistické transformaci. Je vedoucí řešitelkou mnoha odborných českých a mezinárodních projektů (4EU+ European Universities Alliance, GAČR, TRANS MZV ČR a další). Dlouhodobě se zabývá expertní činností pro Horizon2020 a M17+. Působí jako redaktorka časopisu The Journal of Belarusian Studies. Je autorkou odborných publikací v češtině a jiných jazycích s širokým mezinárodním ohlasem. Marková je například držitelkou ocenění za nejlepší historickou monografii v oblasti běloruských studií za rok 2016 od odborné poroty 7. Mezinárodního kongresu běloruských studií ve Varšavě.


Libor Dvořák
Pro ČRo Plus moderuje pořad Den podle... s hosty ve studiu o nejdůležitějších událostech dne i tématech, která dlouhodobě ovlivňují náš život. Zároveň je dlouholetým komentátorem pořadu Názory a argumenty, kde se zaměřuje hlavně na Rusko a postsovětský prostor.
V Českém rozhlasu Plus pracuje od března 2013, od března 2005 byl redaktorem ČRo 6. Pro Šestku do února 2013 pravidelně připravoval pořady Studio STOP, Rozmluvy Studia STOP a Hovory – věda, zdraví, společnost a životní styl. Předtím působil ve zpravodajství České televize, kde mimo jiné pracoval jako redaktor zahraniční rubriky zpravodajství. Stejnou pozici zastával také na Rádiu Alfa. Po roce 1989 řídil Lidové nakladatelství Praha.
Od 70. let působí také jako překladatel ruské krásné literatury (bratři Strugačtí, Michail Bulgakov, Arkadij Averčenko, Michal Zoščenko, A. P. Čechov, Viktor Pelevin, Vladimir Sorokin a jiní).
Narodil se v červnu roku 1948. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor filozofie-ruština.

Karolína Kottová ze Zastoupení Evropské komise v ČR. Pracovala jako poradkyně dvou eurokomisařů a nyní působí na Zastoupení Evropské komise v ČR. Na semináři vás bude informovat o roli Evropské unie v současné běloruské krizi.

 

Další zdroje a odkazy na studentské práce:

Analýza AMO a Vinohradská 12: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/podcast-vinohradska-12-analytik-havlicek-alexandr-lukasenko-belorusko_2012080600_mpa

https://www.heroine.cz/spolecnost/3518-vysila-beloruskou-revoluci-a-jeji-obrazky-obletely-svet-rozhovor-s-rufinou-bazlovou?

https://belsat.eu/en/news/100-days-of-belarusian-protest/?fbclid=IwAR1uPlfa2_3U44pciwRLxSzICoGMbWJ6xPLtEMWyS_MPlsA5XdC8mY5vwfg

 

V případě dotazů pište na: terina.vodickova@gmail.com

Děkujeme za spolupráci Zastoupení Evropské komise v Praze

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001428
Název projektu: Letní škola
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

 

 

 

Letní škola
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky