Fenomenologie - Miroslav Petříček v projektu Mluvící hlavy

Zhlédněte krátké video z cyklu "Mluvícich hlav FF", ve kterém se profesor Petříček poukouší, nejen maturantům, vysvětlit filozofickou školu fenomenologie, vzniknuvší ve 20. letech 20. století.

Mluvící hlavy FF jsou projekt, v němž profesoři a docenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze hovoří o literárních dílech či myšlenkových směrech, které se nejčastěji objevují v okruzích maturitních otázek. Série videí Mluvící hlavy FF je určena nejen maturantům, ale i studentům jiných vysokých škol či zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří si chtějí rozšířit znalosti z oblasti humanitních věd.

Chtějí přiblížit maturantům i široké veřejnosti informace o oborech na Filozofické fakultě UK a o osobnostech zde působících. V současné době se zaměřujeme na výklady literárních děl a některých základních pojmů z filozofie. V dalším akademickém roce doplníme psychologii a politologii.

Prof. Miroslav Petříček, Dr. (* 1951), je český filosof a teoretik výtvarného umění. Ve svém myšlení byl výrazně ovlivněn Janem Patočkou, jehož bytový seminář navštěvoval 70. letech. Specializuje se zejména na současnou francouzskou filosofii a vztahy mezi filosofií a uměním. Přeložil řadu klíčových děl z německé a francouzské filosofie, mezi jinými Světlou komoru (Roland Barthes), Čas a vyprávění (Paul Ricœur) či Ideu fenomenologie (Edmund Husserl).

Mezi jeho nejčtenější publikace patří Úvod do (současné) filosofie, analýza dynamiky detektivních románů Majestát zákona. Raymond Chandler a pozdní dekonstrukce (2001) či poslední kniha esejů Myšlení obrazem (2009).

Miroslav Petříček od roku 1992 vyučuje na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, od roku 2001 spolupracuje také s Centrem audiovizuálních studií FAMU. Magisterský titul získal v roce 1990, do té doby mu z kádrových důvodů nebylo umožněno studovat a byl zaměstnán v Hydrometerologickém ústavu. Jeho otcem byl literární kritik a překladatel Miroslav Petříček, Sr.


O celém projektu více ZDE

Klíčová slova:
fenomenologie
fenomén
Edmund Husserl
vědecká teorie
filozofie

Stopáž: 6:51


 

 

YouTube video: 
Fenomenologie - Miroslav Petříček v projektu Mluvící hlavy
Fenomenologie - Miroslav Petříček v projektu Mluvící hlavy
cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky