Děti odsouzených rodičů aneb Jak na případových studiích učit pojmy z psychologie

Anotace:

Aktivitu doporučujeme realizovat ve vyšších ročnících střední školy a v kolektivu, kde víme, že žáky téma nerozhodí. Lekce je o dětech, které zůstávají doma, když jeden z rodičů nastupuje do výkonu trestu. Přesná čísla nemáme, ale podle Gabriely Slovákové (viz níže) by se mohlo jednat o 30 – 40 000 dětí. Jak se děti cítí? Co jim může pomoc? Opět téma, na kterém se lze naučit mnoho klíčových pojmů psychologie a sociologie.
Žáci vytváří informační plakát pro rodiče i děti, kterých se problém týká.

Podklady pro lekci vychází také z publikace:
https://www.nadacesirius.cz/soubory/projekty/detibezviny/Deti-jsou-bez-viny-Metodika.pdf
Doporučujeme prostudovat i odkazy na konci lekce.

Doporučujeme učitelům zhlédnout:
díl Hyde Parku Rodičovství za mřížemi:
Gabriela Slováková
ředitelka odboru trestní politiky Ministerstva spravedlnosti ČR, bývalá ředitelka věznic v Kuřimi a Světlé nad Sázavou
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/224411058090210/

Přednášku Evy Vášové:
Eva Vášová: Když se člověk stává vězněm:
https://www.youtube.com/watch?v=TSoLN7YQas8

Tento příspěvek představuje komplexní analýzu procesu prizonizace a jeho dopadu na jednotlivce i společnost. Hlavním zaměřením je proměna člověka ve vězeňském prostředí s důrazem na psychický stav. Cílem přednášky je poskytnout učitelům a široké veřejnosti hlubší
porozumění pro osoby, které prošly trestním systémem, a zdůraznit význam jejich reintegrace do společnosti jako zásadního prvku spravedlnosti a lidskosti. Diskutovány budou také možnosti léčby duševního zdraví lidí ve výkonu trestu, včetně dostupných metod, postupů a programů. Dále se dotkneme tématu dětí uvězněných rodičů a také tématu sexuality ve věznici. Přikládáme prezentaci k přednášce: PPT Eva Vášová
Eva Vášová tvůrkyně Psychologického podcastu je vězeňská psycholožka, která v tomto podcastu sdílí jak obecná témata z psychologie, tak i zajímavosti z její praxe. Její podcast je zaměřen na širokou veřejnost s cílem rozšířit pochopení lidského chování, myšlení a prožívání. Eva také občas zve do podcastu své kolegy, aby představili různé specializace v psychologii. Tento podcast je vhodný pro učitele občanské výchovy, kteří hledají hlubší porozumění psychologickým aspektům lidského chování a společenských témat.
Pro více informací navštivte Psychologický podcast:
https://www.forendors.cz/psychologickypodcast

 

S přáním úspěšného a inspirativního vyučování,
Pokud Vám naše činnost dává smysl, prosím podpořte nás:

https://www.obcankari.cz/podporte-nas

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám.

 

YouTube video: 
Eva Vášová: Když se člověk stává vězněm
Eva Vášová: Když se člověk stává vězněm
Rozvoj občanského vzdělávání na ZŠ a SŠ
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky