Stigmatizace

RVP: ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI: sociální fenomény a procesy

Anotace:

Aktivita žáky seznamuje s pojmem stigmatizace ve vztahu k duševním onemocněním. Žáci analyzují pořad Kazma show a diskutují, zda byl prostředkem osvěty nebo přispěl ke stigmatizaci onemocnění.

Klíčová slova:

Touretteův syndrom, stigmatizace, Kazma show, etika v médiích

Doporučený věk:

14 +

Délka:

45 min. (nebo 90 min. dle ukázek)

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

 

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky