Referendum

Audiovizuální lekce vznikla na základě spolupráce s Filosofickým ústavem Akademie věd ČR, přední odborníci si pro nás (učitele) připravili přednášky, které považují za důležitý komentář k současnému světu. Z přednášky jsme pro vás vytvořili lekci, kterou můžete využít přímo v hodinách. Doporučujeme přednášku zhlédnout, umožní vám se v debatě s žáky dostat hlouběji.

Anotace lekce: Seznámíme se s druhy referend, úkoly vedou k zamyšlení, které referendum je využitelné v rámci zastupitelské demokracie v její prospěch a které ji může ohrožovat a z jakých důvodů. Vnímáme, že tlak některých politiků k přímé demokracii není provázen dostatečnou znalostí souvisejících pojmů. U některých politiků je tento tlak patrně i projevem populismu.
Žáci si osahají fakt, že politická volba by měla obsahovat i základní znalosti: komu a proč na základě znalosti politického systému.

V příloze nalezenete dvě lekce.


DISKUZE AKADEMICKÉHO FORA - Přímá a zastupitelská demokracie:
https://www.youtube.com/watch?v=LOW6tBhmLgM


Anotace příspěvku: Diskuse ukazuje, jak lze přistoupit ke srovnání dvou základních forem demokracie: zastupitelské demokracie a referenda jako projevu demokracie přímé. Přiblížíme si, jak se o obou formách demokracie mluví v sociálních vědách, v právu a ve filosofii. Pokusíme se zorientovat v nejasném terénu mezi přísliby přímé demokracie a obavami, které vyvolává. Cílem je také poukázat na některá zjednodušení, s nimiž se ve veřejné debatě o přímé demokracii běžně setkáváme.
 

Klíčová slova:

Přímá demokracie, referenda


Doporučený věk:

14+

Délka:

45 – 90 min.

Pomůcky:

Klobouk, čepice (prostě věc na sběr hlasů)

Postup: viz metodika

Publikace:

Referendum
a zastupitelská
demokracie:
https://www.academia.cz/edice/kniha/referendum-a-zastupitelska-demokracie

 

Odkaz obsahuje i

YouTube video: 
 Diskuse Akademického fóra - Přímá a zastupitelská demokracie:
Diskuse Akademického fóra - Přímá a zastupitelská demokracie:
Spolupráce s Filosofickým ústavem Akademie věd ČR
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky