Lobbista vs Kmotr

Anotace:

Lekce začíná otázkou, kterou položíme žákům: Co je veřejný zájem? Protože tím se dělí kmotrovství od odpovědného lobbingu, hranice mezi tím nevede podle pravítka, ale spousty oblastí se topí tzv. šedi. I o tomto bude lekce, kterou držíte v rukou. Často jsme ovládání pocity, nikoli fakty.
Pojďme se společně s žáky vydat na cestu, kde zjistíme, proč by Tonda Blaník mohl být více považován za kmotra (ten, který kupčí s vlivem) než za lobbistu.

Samostudium pro učitele:
Lobbing / Mgr. Jakub Černý
https://www.youtube.com/watch?v=5W38MIlyNFM

“My jsme dnes v situaci, kdy nemáme pravidla pro lobbing a to ani pro lobbisty ani pro příjemce lobbingu, tedy pro lobbované. Privilegovanější přístup mají ti, kteří mají lepší známosti, ti, kteří mají větší vliv, protože jsou  velcí zaměstnavatelé, jsou to odváděči daní, nebo jsou prostě hlasitější, jsou víc vidět. A není to proto, že by to bylo jen  “brácha na bráchu”. Je to prostě proto, že mají ten přístup historicky lepší, mají větší páky, aby se někam dostávali.”

Jakub Černý je analytik a lobbista v týmu Rekonstrukce státu. Studuje doktorát na Univerzitě Karlově, kde se odborně věnuje veřejné a vzdělávací politice a podílí se na vedení příslušných kurzů. Zkušenost s veřejnou správou získal kromě studia také při práci pro Ministerstvo vnitra, na oddělení projektového řízení, a školství, kde se podílí na implementaci a datovém základu nové národní vzdělávací strategie.

Klíčová slova:

Lobbing, podpora demokracie, politologie

S přáním úspěšného a inspirativního vyučování,
Pokud Vám naše činnost dává smysl, prosím podpořte nás:
https://www.obcankari.cz/podporte-nas

Projekt je podpořený grantem Velvyslanectví USA v Praze.

YouTube video: 
Lobbing / Mgr. Jakub Černý
Lobbing / Mgr. Jakub Černý
Spolupráce s Americkou ambasádou
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky