Neslibovala jsem Ti procházku růžovým sadem (navazující lekce, schizofrenie v umění)

RVP: ČLOVĚK JAKO JEDINEC

Anotace:

Audiovizuální lekce navazuje na aktivitu Schizofrenie. Žáci si prostřednictvím aktivity přibližují pocity a stavy lidí, kteří mají zkušenosti se schizofrenií. Pomocí lekce by se žáci měli zbavit předsudků spojených s onemocněním schizofrenie, na kterých se podepsala hlavně filmová popkultura. Cílem je, aby se lidé, kteří se s ní setkají u sebe nebo svého okolí nebáli vyhledat odbornou pomoc.
Pracujeme s YT Klárkou, která žákům představuje své zkušenosti se schizofrenií, a textem knihy Neslibovala jsem Ti procházku růžovým sadem.
Pokud lekci realizujete jako samostatnou, tzn., nenavazujete na aktivitu Schizofrenie, doporučujeme jako první krok pustit žákům informační video: ZÁHADY LIDSKÉ DUŠE: https://www.youtube.com/watch?v=qXVUAwFwS2Y

Klíčová slova:
Schizofrenie

Doporučený věk:
13 +

Délka:

(45 min. ale aktivitu lze rozšířit i na 90 minut, pokud budete realizovat i aktivitu Schizofrenie)

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!