Neslibovala jsem Ti procházku růžovým sadem (navazující lekce, schizofrenie v umění)

RVP: ČLOVĚK JAKO JEDINEC

Anotace:

Audiovizuální lekce navazuje na aktivitu Schizofrenie. Žáci si prostřednictvím aktivity přibližují pocity a stavy lidí, kteří mají zkušenosti se schizofrenií. Pomocí lekce by se žáci měli zbavit předsudků spojených s onemocněním schizofrenie, na kterých se podepsala hlavně filmová popkultura. Cílem je, aby se lidé, kteří se s ní setkají u sebe nebo svého okolí nebáli vyhledat odbornou pomoc.
Pracujeme s YT Klárkou, která žákům představuje své zkušenosti se schizofrenií, a textem knihy Neslibovala jsem Ti procházku růžovým sadem.
Pokud lekci realizujete jako samostatnou, tzn., nenavazujete na aktivitu Schizofrenie, doporučujeme jako první krok pustit žákům informační video: ZÁHADY LIDSKÉ DUŠE: https://www.youtube.com/watch?v=qXVUAwFwS2Y

Klíčová slova:
Schizofrenie

Doporučený věk:
13 +

Délka:

(45 min. ale aktivitu lze rozšířit i na 90 minut, pokud budete realizovat i aktivitu Schizofrenie)

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky