Neverbální komunikace, vyjádření moci a dominance

Nabízíme materiál k výuce neverbální komunikace: texty, fotky, videa, analýzy fotek...

Komunikační proces můžeme označit za behaviorální tok, tj. nepřetržitý proud lidského chování, a to nejen slovního, ale i neslovního.

Sigmund Freud (1856-1939) vyjádřil názor, že " ten, kdo má oči, aby viděl a uši, aby slyšel, se může přesvědčit, že žádný smrtelník nedokáže nic utajit. Jestliže jeho rty mlčí, hovoří svými konečky prstů, jeho skryté myšlenky z něho prosakují ven každým pórem…"

(Nonverbální komunikace. In: Psychologie v teorii a praxi [online]. 2009 [cit. 2016-03-11]. Dostupné z: http://rudolfkohoutek.blog.cz/0912/nonverbalni-komunikace)

Začtěte se hlouběji do zajímavého blogu Prof.PhDr.Rudolfa Kohoutka,CSc. věnovaného tématu neverbální komunikace.

 

I bez znalosti cizího jazyka nám prvních cca 7 minut dokumentu Tajemství neverbální komunikace přináší množství materiálu pro analýzu neverbální komunikace. V tomto případě můžeme sledovat výrazné politické osobnosti a jejich vyjadřování dominance a moci.

Druhé video je přednáška sociální psycholožky Amy Cuddy. Její výzkum "řeči těla" odhaluje, jak můžeme pouhou změnou pozice změnit vnímání naší osoby okolím. Zároveň se zaujmutím určitých pozic  v těle mění chemická rovnováha (množství testosteronu a kortizolu). Změnou svého postoje tak tedy měníme i vnímání sebe sama.

Mocenské vztahy na fotkách doplněné o komentáře nabízí např. porál OnaDnes.cz a neverbální komunikaci se věnuje rovněž jedna z reportáží pořadu České televize Gejzír.

Obrázky: 
YouTube video: 
Tajemství neverbální komunikace
Tajemství neverbální komunikace
Amy Cuddy: Pozice moci
Amy Cuddy: Pozice moci

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky