Neverbální komunikace, vyjádření moci a dominance

Nabízíme materiál k výuce neverbální komunikace: texty, fotky, videa, analýzy fotek...

Komunikační proces můžeme označit za behaviorální tok, tj. nepřetržitý proud lidského chování, a to nejen slovního, ale i neslovního.

Sigmund Freud (1856-1939) vyjádřil názor, že " ten, kdo má oči, aby viděl a uši, aby slyšel, se může přesvědčit, že žádný smrtelník nedokáže nic utajit. Jestliže jeho rty mlčí, hovoří svými konečky prstů, jeho skryté myšlenky z něho prosakují ven každým pórem…"

(Nonverbální komunikace. In: Psychologie v teorii a praxi [online]. 2009 [cit. 2016-03-11]. Dostupné z: http://rudolfkohoutek.blog.cz/0912/nonverbalni-komunikace)

Začtěte se hlouběji do zajímavého blogu Prof.PhDr.Rudolfa Kohoutka,CSc. věnovaného tématu neverbální komunikace.

 

I bez znalosti cizího jazyka nám prvních cca 7 minut dokumentu Tajemství neverbální komunikace přináší množství materiálu pro analýzu neverbální komunikace. V tomto případě můžeme sledovat výrazné politické osobnosti a jejich vyjadřování dominance a moci.

Druhé video je přednáška sociální psycholožky Amy Cuddy. Její výzkum "řeči těla" odhaluje, jak můžeme pouhou změnou pozice změnit vnímání naší osoby okolím. Zároveň se zaujmutím určitých pozic  v těle mění chemická rovnováha (množství testosteronu a kortizolu). Změnou svého postoje tak tedy měníme i vnímání sebe sama.

Mocenské vztahy na fotkách doplněné o komentáře nabízí např. porál OnaDnes.cz a neverbální komunikaci se věnuje rovněž jedna z reportáží pořadu České televize Gejzír.

Obrázky: 
YouTube video: 
Tajemství neverbální komunikace
Tajemství neverbální komunikace
Amy Cuddy: Pozice moci
Amy Cuddy: Pozice moci

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!