OTÁZKA VINY

RVP: ÚVOD DO FILOZOFIE A RELIGIONISTIKY (podstata filozofie – základní filozofické otázky, vztah filozofie k mýtu, náboženství, vědě a umění)

RVP: Český jazyk a literatura (vývoj literatury v kontextu dobového myšlení, umění a kultury)

Anotace:

Předměty: Filosofie, etika, psychologie, sociologie, dějiny literatury.
Aktivita se soustřeďuje etickou kategorii viny, žáci si prostřednictvím antického mýtu o smrti krále Agamemnóna připomenou, že naše mravní volby jsou jen málokdy jednoduché a jednoznačné, že se "Dobro" a "Zlo" jen zřídka vyskytují v krystalické formě. Seznámí se se základními kategoriemi viny definovanými v eseji Karla Jasperse Otázka viny a dokážou je vztáhnout na vlastní životní zkušenost.

Klíčová slova:

Vina, trest, morálka, svědomí

Doporučený věk:

14+

Délka:

1 – 3 vyučovací hodiny

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky