Politická práva

Aktivita v rámci RVP OBČAN A PRÁVO: právo a spravedlnost – smysl a účel práva, morálka a právo

Anotace:

Aktivita se zabývá politickými právy.
Některé materiály jsou staženy z COVu (http://www.vychovakobcanstvi.cz/ )
Můžeme navázat metodikou Právo na odpor: https://www.obcankari.cz/edukacni-material-pravo-na-odpor

Další zdroje: MOLEK, Pavel. Politická práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-502-3.

Klíčová slova:

Politická práva, právo na odpor, legalita, legitimita, ústava

Doporučený věk:

15 +

Délka:

45 minut

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!