Politická práva

Aktivita v rámci RVP OBČAN A PRÁVO: právo a spravedlnost – smysl a účel práva, morálka a právo

Anotace:

Aktivita se zabývá politickými právy.
Některé materiály jsou staženy z COVu (http://www.vychovakobcanstvi.cz/ )
Můžeme navázat metodikou Právo na odpor: https://www.obcankari.cz/edukacni-material-pravo-na-odpor

Další zdroje: MOLEK, Pavel. Politická práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-502-3.

 

Řešení pracovního listu 2: 1.- f., 2. - b., 3. - c. - shromažďovat, 4. - e. - sdružovat, 5. - d. - právo podílet se na správě veřejných věcí, 6. - a. - odpor.

Klíčová slova:

Politická práva, právo na odpor, legalita, legitimita, ústava

Doporučený věk:

15 +

Délka:

45 minut

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky