Propaganda obrazem

Aktivita Jana Kubíčka Propaganda obrazem se zaměřuje na propagandistické plakáty.

RVP: ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO + mediální výchova

Anotace:
Prostřednictvím aktivity si žáci uvědomí, jakým způsobem funguje jazyk propagandy. Aktivita mapuje plakáty z různých etap dvacátého století a také ze strany odlišných aktérů, a to od druhé světové války až po dnešní dobu.

Klíčová slova:
Propaganda, plakáty

Průřezová témata:
VMEGS, MV, OSV, D

Doporučený věk:
14+

Délka:
45 min

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001428
Název projektu: Letní škola
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky