Pracovní list: Opouštím svůj domov

Stáhněte si pracovní list Petry Slámové zabývající se aktuálním fenoménem uprchlictví a migrace obecně. Jsou určeny pro žáky II. stupně ZŠ a nižší ročníky středních škol.

Název: Opouštím svůj domov.

Abstrakt: Žák charakterizuje domov. Seznamuje se s pojmem uprchlík. Seznamuje se s důvody emigrace, dokáže tyto důvody analyzovat, porovnat a vyhodnotit (dobrovolné/nedobrovolné opuštění domova). Seznamuje se s definicí pojmů migrant, azyl, azylant. Na základě konkrétních příběhů uprchlíků si osvojuje důvody pro udělení azylu v ČR. Seznamuje se s možnostmi pomoci.

Časový rozvrh: 2x 45 minut

Cílová skupina: 8. - 9. třída

Pomůcky: tabule/flip, psací potřeby, 2 obrázky postav se zavazadly, materiály k tématu „azyl“, příběhy uprchlíků aneb udělení azylu, příběhy pomoci

Klíčová slova: domov, uprchlík, emigrace, migrant, azyl, azylant, pomoc

Cíle lekce: Žák dokáže definovat, kdo je to uprchlík, jmenuje důvody emigrace (dobrovolné x nedobrovolné). Žák definuje pojem azylant, uvádí důvody k udělení azylu. Žák samostatně vyhledává informace o tématu, porovnává jejich objektivitu a validitu. Vnímá domov jako místo jistoty a bezpečí. Lekce má za cíl vybízet žáky k solidaritě a pomoci potřebným.

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky