Pracovní list: Opouštím svůj domov

Stáhněte si pracovní list Petry Slámové zabývající se aktuálním fenoménem uprchlictví a migrace obecně. Jsou určeny pro žáky II. stupně ZŠ a nižší ročníky středních škol.

Název: Opouštím svůj domov.

Abstrakt: Žák charakterizuje domov. Seznamuje se s pojmem uprchlík. Seznamuje se s důvody emigrace, dokáže tyto důvody analyzovat, porovnat a vyhodnotit (dobrovolné/nedobrovolné opuštění domova). Seznamuje se s definicí pojmů migrant, azyl, azylant. Na základě konkrétních příběhů uprchlíků si osvojuje důvody pro udělení azylu v ČR. Seznamuje se s možnostmi pomoci.

Časový rozvrh: 2x 45 minut

Cílová skupina: 8. - 9. třída

Pomůcky: tabule/flip, psací potřeby, 2 obrázky postav se zavazadly, materiály k tématu „azyl“, příběhy uprchlíků aneb udělení azylu, příběhy pomoci

Klíčová slova: domov, uprchlík, emigrace, migrant, azyl, azylant, pomoc

Cíle lekce: Žák dokáže definovat, kdo je to uprchlík, jmenuje důvody emigrace (dobrovolné x nedobrovolné). Žák definuje pojem azylant, uvádí důvody k udělení azylu. Žák samostatně vyhledává informace o tématu, porovnává jejich objektivitu a validitu. Vnímá domov jako místo jistoty a bezpečí. Lekce má za cíl vybízet žáky k solidaritě a pomoci potřebným.

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!