Rekodifikace občanského práva

Novinky v občanském právu

Přednáška profesora Jana Dvořáka se zabývá úpravou Nového občanského zákoníku platného od 1.1.2014. Přednášející vysvětluje základní úpravu a vysvětluje některé praktické otázky, jako například význam superficiální zásady, právo stavby, sousedské právo, dědické tituly aj.

 

O přednášejícím: prof. JUDr. JAN DVOŘÁK, CSc., (*1950) absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Má za sebou i jednoroční studium na právnické fakultě ve francouzském Orléansu. V současné době vedoucí katedry občanského práva a také proděkan pro doktorský studijní program a rigorózní řízení. Je členem redakčních rad v časopisech Právník, Bulletin advokacie, Ad Notam. Dále je členem Legislativní rady vlády.

Česká televize: iVysílání. Univerzita Karlova on-line: Novinky v občanském právu [online]. [cit. 2014-07-25]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/275271-prednaska-na-webu-novink...

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky