Rekodifikace občanského práva

Novinky v občanském právu

Přednáška profesora Jana Dvořáka se zabývá úpravou Nového občanského zákoníku platného od 1.1.2014. Přednášející vysvětluje základní úpravu a vysvětluje některé praktické otázky, jako například význam superficiální zásady, právo stavby, sousedské právo, dědické tituly aj.

 

O přednášejícím: prof. JUDr. JAN DVOŘÁK, CSc., (*1950) absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Má za sebou i jednoroční studium na právnické fakultě ve francouzském Orléansu. V současné době vedoucí katedry občanského práva a také proděkan pro doktorský studijní program a rigorózní řízení. Je členem redakčních rad v časopisech Právník, Bulletin advokacie, Ad Notam. Dále je členem Legislativní rady vlády.

Česká televize: iVysílání. Univerzita Karlova on-line: Novinky v občanském právu [online]. [cit. 2014-07-25]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/275271-prednaska-na-webu-novink...

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!