A co bude dál? Volby do Poslanecké sněmovny České republiky

A je po volbách. Možná vám s výsledky a s tím, co bude následovat, pomůže náš pracovní list.

Materiál využijete v hodinách politologie, délka je maximálně 45 minut. Potřebujete přístup k internetu, aby si žáci mohli odpovědi vyhledat.

Poznámka:

Pravděpodobně ne všechna velká a malá písmena jsou v pracovním listu na správném místě. Pokud žáci případnou chybu objeví, zaslouží si určitě pochvalu:)

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001428
Název projektu: Letní škola
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky