Rok 1918 a V4

RVP: OBČAN VE STÁTĚ

autor:

Mgr. Josef Märc

Anotace:

Pracovní list je založen na několika možnostech připomínání roku 1918 a využití žákovských prekonceptů a schopností vyhledávat k tématu nenáboženských státních svátků zemí V4 a Rakouska.

Klíčová slova:

státní svátek - V4 - 1918 - prekoncept - čtení textu - skupinová kooperace – diskuse

Průřezová témata:

MV, VDO

Doporučený věk:

14 – 19

Délka:

2 vyučovací hodiny včetně domácí práce

Pomůcky:

PL, prezentace

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky