Soudy

RVP: OBČAN A PRÁVO (Dominika Ostrošinová - Street Law)

Anotace:
Hodina pokrývá tři témata týkající se moci soudní v České republice. Zaprvé se zaměřuje na typy soudního řízení, kde rozlišuje řízení před civilními a trestními soudy, řízení před správními soudy a řízení před Ústavním soudem. Vedle toho obecně vysvětluje smysl soudů ve státě. Zadruhé popisuje, jak v České republice vypadá soudní soustava, tedy že existuje několik článků a že osoby se často dostanou před více než jeden tento článek skrze opravné prostředky. Zatřetí charakterizuje osoby, které před soudem vystupují (tedy soudce, státního zástupce, obviněného, žalobce a žalovaného a další) a jednání v soudní síni.

Klíčová slova:
Právo na přístup k soudu, soudní moc, soudní soustava, soudy,

Průřezová témata:
Lidská práva, právo, soudy, spravedlnost.

Doporučený věk:
Třetí a čtvrtý ročník střední školy

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

PřílohaVelikost
PDF icon List pro učitele - soudy290.66 KB
PDF icon Popis hodiny - soudy796.39 KB
PDF icon Pracovní list - soudy508.64 KB
PDF icon Tabulka - soudy342.2 KB
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!