ČERNÁ ZAHRADA (Náhorní Karabach)

Titulní fotografie Martin Dorazín: Chrám Krista Spasitele po raketovém útoku (23. 10. 2020)

Anotace: Aktivita určená především češtinářům a občankářům má iniciační charakter, slouží k prvnímu seznámení s aktuálním arménsko-azerbajdžánským konfliktem a tématem Náhorního Karabachu. Její těžiště leží v práci s klipem skupiny Einstürzende Neubauten a s dokumentární povídkou Světlany Alexijevičové O Romeovi a Julii… Co se jmenovali Margarita a Abulfaz z knihy Doba z druhé ruky. Nezabývá se politickými nebo historickými souvislostmi konfliktu, zaměřuje se na individuální prožitek a otvírá otázku identity. Je první aktivitou plánovaného občankářského „postsovětského balíčku“.

Odkaz k samostudiu: Debata se Standou Krupařem pořádáná pro Biskupské gymnázium Hradce Králové (lze na závěr - v rámci opakování link zaslat i žákům)

Biskupskému gymnáziu Hradec Králové srdečně děkujeme za poskytnutí linku.

Cíle:
1. Prvotní základní seznámení s arménsko-azerbajdžánským střetem kvůli Náhornímu Karabachu
2. Posilování schopnosti vybírat, třídit a interpretovat mediální informace
3. Práce s literárním textem a jeho aktualizace ve vztahu k politickým událostem

Odkaz na píseň v PL 1: ZDE


Klíčová slova: Náhorní Karabach identita, Světlana Alexijevičová

RVP: 
Občanský a společenskovědní základ; Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova

Doporučený věk: 15+

Délka: Podle zvolené verze 2 hodiny společné + domácí práce, možné i jako samostatný domácí projekt.

Pomůcky: PC připojení k internetu

Postup v metodice

 

Autorka metodiky: Monika Stehlíková

Doporučujeme zhlédnout: https://dafilms.cz/film/12239-stiny-imperia

Nebo přečíst: https://www.knihkupectvipant.cz/hranice-snu

Ondřej Soukup o knize i konfliktu

Kdo byl první v Černé zahradě?

Pražští Arméni a Ázeři, přátelé na smrt. O lásce, nenávisti a o tom, jak se poznají na ulici

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001428
Název projektu: Letní škola
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

 

Letní škola
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky