Soudy

RVP: OBČAN A PRÁVO (autorka: Dominika Otrošinová - Street Law)

Anotace:
Hodina pokrývá tři témata týkající se moci soudní v České republice. Zaprvé se zaměřuje na typy soudního řízení, kde rozlišuje řízení před civilními a trestními soudy, řízení před správními soudy a řízení před Ústavním soudem. Vedle toho obecně vysvětluje smysl soudů ve státě. Zadruhé popisuje, jak v České republice vypadá soudní soustava, tedy že existuje několik článků a že osoby se často dostanou před více než jeden tento článek skrze opravné prostředky. Zatřetí charakterizuje osoby, které před soudem vystupují (tedy soudce, státního zástupce, obviněného, žalobce a žalovaného a další) a jednání v soudní síni.

Klíčová slova:
Právo na přístup k soudu, soudní moc, soudní soustava, soudy,

Průřezová témata:
Lidská práva, právo, soudy, spravedlnost.

Doporučený věk:
Třetí a čtvrtý ročník střední školy

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

PřílohaVelikost
PDF icon List pro učitele - soudy290.66 KB
PDF icon Popis hodiny - soudy796.39 KB
PDF icon Pracovní list - soudy508.64 KB
PDF icon Tabulka - soudy342.2 KB
cc by-nc-sa

Komentáře

Absolutně super - děkuji

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky