Společenská smlouva jako základ spravedlivého státu (Vlastnictví)

Lekce vznikla ve spolupráci s Filosofickým ústavem Akademie věd. Vychází z přednášky dr. Hany Fořtové, Politická filosofie: je nezbytná donucující moc, aby něco bylo skutečně „mé"? , kterou naleznete v odkazu.

Anotace:

Žáci v rámci hry sestavují pravidla/zákony, které jim pomohou ochránit, co je jejich vlastnictví. V závěru se seznamují s pojetím vlastnictví u Locka a Rousseaua v rámci teorie společenské smlouvy. Následně dle vzoru jednoho z filosofů vytvoří vlastní svět se svými pravidly. Lekce je vhodná do hodin filosofie, ale i literatury k tématu osvícenství.

Přednáška:

dr. Hana Fořtová, Politická filosofie: je nezbytná donucující moc, aby něco bylo skutečně „mé"?
Přednáška se bude týkat vlastnictví. Jak dochází ke zrodu soukromého vlastnictví? Je možné mluvit o vlastnictví ještě před ustavením společnosti? Stojí v základu vlastnictví práce? Je možné ospravedlnit v soudobé společnosti existující nerovnosti v majetku?

YouTube video: 
Politická filosofie: je nezbytná donucující moc, aby něco bylo skutečně „mé"?
Politická filosofie: je nezbytná donucující moc, aby něco bylo skutečně „mé"?
Spolupráce s Filosofickým ústavem Akademie věd ČR
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky