Trestní právo: Probační a mediační služba – Pachatel

Probační a mediační službu vnímáme za natolik důležitou, že jí budeme věnovat hned 3 lekce. Jedna se věnuje čistě oběti, druhá pachateli a poslední mediaci. Žáci si během krátkých aktivit osvojí, k čemu Probační a mediační služba slouží a v jakém případě se na ni obrátit.

Lekce se zabývá pachateli. Žáci si zkouší modelovou situaci, jejímž výstupem je konference s novináři na téma: Jak pracujeme s pachateli?

Samostudium:
Mediace mezi pachatelem a obětí není jednoduchá, ale bývá ozdravná, přibližuje šéfka mediační služby:
https://www.youtube.com/watch?v=iHKl13U1cV4
Ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková vystudovala sociální práci na Karlově univerzitě a v 90. letech byla jednou z prvních probačních úřednic u nás. I její zásluhou tehdy vznikla Probační a mediační služba, která pomáhá pachatelům i obětem trestných činů. Proč je potřeba pomáhat oběma stranám?

Debata zástupců Policie, Probační a mediační služby, Bílého kruhu bezpečí:
  https://www.facebook.com/probacka/videos/753596699292455

 

S přáním úspěšného a inspirativního vyučování,
Pokud Vám naše činnost dává smysl, prosím podpořte nás:

https://www.obcankari.cz/podporte-nas

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám.

 

YouTube video: 
Mediace mezi pachatelem a obětí není jednoduchá, ale bývá ozdravná, přibližuje šéfka mediační služby
Mediace mezi pachatelem a obětí není jednoduchá, ale bývá ozdravná, přibližuje šéfka mediační služby
PřílohaVelikost
PDF icon Pachatel - pracovní list287.73 KB
PDF icon Pachatel - pro učitele255.03 KB
PDF icon Pachatel - metodika278.2 KB
Rozvoj občanského vzdělávání na ZŠ a SŠ
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky