Volba prezidenta v USA 2020 (součást vzdělávacího balíčku: Ohlédnutí za volbami)

Vydáváme další vzdělávací balíček k volbám v USA, součástí jsou dvě přednášky a dvě lekce do hodin základů společenských věd. Druhá lekce a video, které se chystáte rozkliknout, se věnuje volbě prezidenta v USA v roce 2020.

Balíček obsahuje přednášku od Mgr. Miloše Gregora, Ph.D., která vznikla přímo pro učely balíčku. Lekci do hodin pro Vaše žáky vytvořil zkušený metodik Jan Kubíček.

Odkaz na první lekci k volebnímu systému obecně: https://www.obcankari.cz/edukacni-material-vzdelavaci-balicek-usa-volebn...

VZDĚLÁVACÍ VIDEO pro učitele: Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.: Volby prezidenta 2020 ZDE

Anotace lekce od Jana Kubíčka:

Aktivita vede žáky k tomu, aby dokázali analyzovat a kriticky posoudit jednotlivá předvolební videa prezidentských kampaní v roce 2020. Žáci by měli být schopni na konci porovnat zaměření nejen kandidátů, ale i jejich politických stran.

Klíčová slova:

Volební kampaň, Donald Trump, Joe Biden

Průřezová témata:

VDO, VES, MDV

Doporučený věk:

15 – 18 let

Délka:

45 min.

Pomůcky:

Projektor, v případě dělení do skupin i další zařízení s přístupem na internet, materiál (otázky k videím)

Viz přílohy

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001428
Název projektu: Letní škola
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

 

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky