Věda a etika

Bolí vás zuby? Nechte žáky pracovat  a vy se dívejte z okna.

To, že cukr způsobuje zubní kaz, se všeobecně ví. Je to také vědecky dokázané. Přečtěte si s žáky text o okolnostech výzkumu. 

Pokud nejste v počítačové učebně, můžete použít wordovskou variantu textu.

Návrh postupu:

Nechte žáky samostatně přečíst text a odpovědět na otázky (viz příloha, otázky k textu jsou na papíře dvakrát, protože když už tiskneme, tak ekologicky). Pokud žáci nemají k dispozici internet, nechte je otázky s odkazem na web najít za domácí úkol. Na závěr nechte žáky vyjádřit své dojmy z textu a pokud vás opravdu bolí zuby, klidně si mohou popovídat ve dvojicích. Ideálně by měla proběhnout debata mezi zastánci a odpůrci výzkumu na lidech, ale je třeba zvážit časové možnosti.

 

p.s. V otázkách k textu neuvádím správné odpovědi, protože si myslím, že nejsou zapotřebí. Jen u otázky číslo 6 vám ušetřím trochu času tím, že vás přímo odkážu na heslo Vipeholm experiments na wikipedii, kde jsou reference na samotný výzkum (viz odkazy).

 

Klíčová slova: etika, morálka, výzkum, věda, Vipeholm, pokus, samostatná práce, text, přírodní vědy, společenské vědy

PřílohaVelikost
Soubor pracovní text21.08 KB
Soubor otázky14.67 KB

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!