Věda a etika

Bolí vás zuby? Nechte žáky pracovat  a vy se dívejte z okna.

To, že cukr způsobuje zubní kaz, se všeobecně ví. Je to také vědecky dokázané. Přečtěte si s žáky text o okolnostech výzkumu. 

Pokud nejste v počítačové učebně, můžete použít wordovskou variantu textu.

Návrh postupu:

Nechte žáky samostatně přečíst text a odpovědět na otázky (viz příloha, otázky k textu jsou na papíře dvakrát, protože když už tiskneme, tak ekologicky). Pokud žáci nemají k dispozici internet, nechte je otázky s odkazem na web najít za domácí úkol. Na závěr nechte žáky vyjádřit své dojmy z textu a pokud vás opravdu bolí zuby, klidně si mohou popovídat ve dvojicích. Ideálně by měla proběhnout debata mezi zastánci a odpůrci výzkumu na lidech, ale je třeba zvážit časové možnosti.

 

p.s. V otázkách k textu neuvádím správné odpovědi, protože si myslím, že nejsou zapotřebí. Jen u otázky číslo 6 vám ušetřím trochu času tím, že vás přímo odkážu na heslo Vipeholm experiments na wikipedii, kde jsou reference na samotný výzkum (viz odkazy).

 

Klíčová slova: etika, morálka, výzkum, věda, Vipeholm, pokus, samostatná práce, text, přírodní vědy, společenské vědy

PřílohaVelikost
Soubor pracovní text21.08 KB
Soubor otázky14.67 KB

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky