Vývojová psychologie

 Nabízíme řadu materiálů použitelných při výuce vývojové psychologie. Nezapomeňte si prohlédnout výborně zpracovanou prezentaci Magdaleny Kovářové!

Co je vývojová psychologie

Pokud psychologii definujeme jako vědu o chování a prožívání, můžeme vývojovou psychologii označit za studium změn chování a prožívání v časovém průběhu. Z časového hlediska můžeme zkoumat:

    fylogenezi psychiky - pozorování a srovnávání chování různých živočišných druhů
    antropogenezi psychiky - vývoj duševna lidí v různých historických etapách – od pravěku až po současnost
    ontogenezi psychiky - vývoj jedince – od početí až po smrt
    aktuální genezi - vývoj konkrétních psychických procesů – např. při řešení problému

Největší význam má v dnešní době vývojová (ontogenetická) psychologie, kde se odborníci nejvíce věnují psychickému vývoji dítěte – neboť právě v té době dochází k nejrychlejším a nejpřevratnějším změnám (tzv. evolučním či progresivním). Změny probíhají v kvantitě i v kvalitě a směřují od jednoduchosti ke stále větší složitosti. Dále existují změny involuční či regresivní, které se projevují zejména ve stáří, ale i v dospělosti (zpomalení reakcí, rychlosti, úbytek vědomostí, nižší schopnost adaptace,...).
 

Cíle vývojové psychologie můžeme rozdělit do tří na sebe navazujících etap:

    Popsat vývojové změny pro určité vývojové stupně
    Odvodit z nich obecné zákonitosti
    Vytvořit jednotnou teorii, díky níž by se vysvětlilo pozorované a předvídalo dosud neprokázané
 

http://www.studium-psychologie.cz/vyvojova-psychologie/1-co-je-vyvojova-...


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!