Vývojová psychologie

 Nabízíme řadu materiálů použitelných při výuce vývojové psychologie. Nezapomeňte si prohlédnout výborně zpracovanou prezentaci Magdaleny Kovářové!

Co je vývojová psychologie

Pokud psychologii definujeme jako vědu o chování a prožívání, můžeme vývojovou psychologii označit za studium změn chování a prožívání v časovém průběhu. Z časového hlediska můžeme zkoumat:

    fylogenezi psychiky - pozorování a srovnávání chování různých živočišných druhů
    antropogenezi psychiky - vývoj duševna lidí v různých historických etapách – od pravěku až po současnost
    ontogenezi psychiky - vývoj jedince – od početí až po smrt
    aktuální genezi - vývoj konkrétních psychických procesů – např. při řešení problému

Největší význam má v dnešní době vývojová (ontogenetická) psychologie, kde se odborníci nejvíce věnují psychickému vývoji dítěte – neboť právě v té době dochází k nejrychlejším a nejpřevratnějším změnám (tzv. evolučním či progresivním). Změny probíhají v kvantitě i v kvalitě a směřují od jednoduchosti ke stále větší složitosti. Dále existují změny involuční či regresivní, které se projevují zejména ve stáří, ale i v dospělosti (zpomalení reakcí, rychlosti, úbytek vědomostí, nižší schopnost adaptace,...).
 

Cíle vývojové psychologie můžeme rozdělit do tří na sebe navazujících etap:

    Popsat vývojové změny pro určité vývojové stupně
    Odvodit z nich obecné zákonitosti
    Vytvořit jednotnou teorii, díky níž by se vysvětlilo pozorované a předvídalo dosud neprokázané
 

http://www.studium-psychologie.cz/vyvojova-psychologie/1-co-je-vyvojova-...


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky