Zvíře, nebo virus aneb Jak působí metafory

RVP:

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI: sociální fenomény a procesy – rodina, práce, masmédia, životní prostředí; sociální deviace, sociální problémy (nezaměstnanost, kriminalita, extremismus)

Aktivita je využitelná i v rámci hodin českého jazyka

Anotace:

Aktivitu lze realizovat v hodinách psychologie (kognitivní psychologie, sociální psychologie), politologie i sociologie (sociálně patologické jevy) a českého jazyka. Představujeme si experiment, realizovaný na Stanfordské univerzitě, kdy se pozorovala míra vlivu označení kriminality na způsob řešení či postoje, které k ní účastníci zaujmou. Metafory mají vliv na to, jak si konceptualizujeme důležité společenské otázky.

Vliv metafor si navíc často neuvědomujeme. Psychologové ze Stanfordu poskytli skupině lidí stejné statistické informace o zločinnosti. U části je uvedli metaforou, že kriminalita je „zvíře“, které napadlo jejich město. U zbytku, že jde o „virus“. Respondenti, před kterými bylo zmíněno slovo „zvíře“, výrazně častěji preferovali coby řešení policejní zásahy, ti s „virem“ řešení systémová a podchycení zdrojů kriminality ve městě. Skoro všichni přitom uvedli, že vycházejí čistě ze statistických údajů. Vliv úvodní metafory na vlastní postoje si uvědomilo jen 15 lidí ze 485. (https://www.novinky.cz/kultura/salon/435570-uvod-do-prakticke-sociologie...)

Více na:
https://news.stanford.edu/news/2011/february/metaphors-crime-study-02231...

https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0...

Klíčová slova:

Metafora, experiment

Doporučený věk:

12 +

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky