Angličtina

Piagetova stádia kognitivního vývoje

Nabízíme materiál zařaditelný do hodin při výuce o vývojové psychologii.

První video ukazuje Piagetova stádia kognitivního vývoje - 6 min.

Druhé test kognice dítěte - 3 min 48.

Třetí video s experimenty Jeana Piageta je jako jediné česky, ale s nepříliš kvalitním zvukem (4 min).

V příloze je primitivní forma cvičení sloužící k fixaci pojmosloví.

Chování, sociální role - stanfordský vězeňský experiment

Podívejte se na Zimbardův Stanfordský vězeňský experiment o vlivu prostředí na lidské chování - 2 min.

Milgramův experiment

Podívejte se na video, ukazuje rekonstuovaný Milgramův expriment o poslušnosti k autoritě (9min) a přečtěte si o něm v textu Radkina Honzáka.

Sociální role, konformita

Nabízíme materiály do výuky sociální psychologie.

Osobnost

Nabízíme zajímavé materiály využitelné v při výuce o typech osobnosti.

Duševní zdraví, psychohygiena - stres

5 kvízových otázek na téma stres od National Geografic a prezentace Magdalény Kovářové.

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky